tel. alarmowy – 986

KRONIKA  ( 27.11.2017-03.12.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 74 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych:
W dniu 27.11.2017 operator monitoringu zauważył w późnych godzinach nocnych, idącą środkiem ulicy Józefa Mireckiego starszą kobietę, ubraną w samą koszulę nocną. Z obserwacji można było wywnioskować, że osoba wygląda na zagubioną. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowie kobiety, dyżurny SM niezwłocznie powiadomił patrol KPP. Z dalszej obserwacji zaobserwowano, że kobieta wsiadła do pojazdu Taxi, którego kierowca udzielił jej schronienia. Na miejscu zdarzenia pojawił się patrol policji oraz załoga ratowników medycznych, którzy zabrali błąkającą się kobietę karetką.

W dniu 27.11.2017 funkcjonariusze SM, udzielali asysty pracownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w czynnościach,  przy ul. Mazowieckiej. Kontrola dotyczyła termicznego przekształcanie odpadów, poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów- Ustawa o Odpadach.

W dniu 27.11.2017 funkcjonariusze SM, udzielali ponownie asysty Pracownikowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w czynnościach,  przy ul. Fryderyka Chopina, gdzie została przeprowadzona ponowna rekontrola, pod kątem gromadzonych nieczystości na terenie nieruchomości. Tym razem właściciel lokalu zastosował się do nakazu i uprzątnął przedmiotowy teren.
W dniu 27.11.2017 funkcjonariusze SM, udzielali asysty Pracownikowi Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej -Wschód w czynnościach,  przy ul. Parkingowej, gdzie w jednym z lokali mieszkalnych, prawdopodobnie dochodzi do przecieku z instalacji wodnej do piwnicy.

W dniu 27.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Parkingowej w okolicy pojemnika z odpadami leży osoba, prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Mężczyźnie w stanie upojenia alkoholowego udzielono pomocy, wzywając na miejsce załogę Ratowników Medycznych, którzy zezwolili na przewiezienie ww. do KPP, gdzie został osadzony w PDOZ do czasu wytrzeźwienia. Strażnicy miejscy skontaktowali się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania Pawła Z., w celu udzielenia pomocy osobie bezdomnej, która kolejny już raz błąkała się ulicami miasta w stanie upojenia alkoholowego. Przy współpracy poszczególnych służb, udało się zapewnić miejsce w noclegowni, dowożąc ww. do Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu “Mar-Kot”, w Ożarowie Mazowieckim.

W dniu 29.11.2017 operator monitoringu zauważył, na ul. Środkowej, klęczącą kobietę przy ogrodzeniu, której stan prawdopodobnie wskazywał na zasłabnięcie. Wysłany na miejsce patrol SM stwierdził, że kobieta jest pod wpływem alkoholu i nie potrzebuje pomocy medycznej. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy Jolancie K., w dowiezieniu ww. do miejsca zamieszkania. Kilka godzin później dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki a Bolesława Limanowskiego leży kolejna osoba. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Kobieta pod wpływem alkoholu przewróciła się i dotkliwie poobijała. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy nie stwierdzili zagrożenia życia i zdrowia osoby. Kobietą zaopiekował się syn, który pojawił się na miejscu zdarzenia.

W dniu 29.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul.1 Maja 68, siedzi osoba na chodniku prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Do mężczyzny w stanie upojenia alkoholowego, z urazem głowy wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po wstępnej obserwacji przewieźli mężczyznę do placówki medycznej, w celu hospitalizacji.

W dniu 29.11.2017 strażnicy miejscy podjęli interwencję własną wobec mężczyzny, który Al. Partyzantów poruszał się rowerem po zmierzchu, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Wobec Cezarego B., funkcjonariusze SM, zastosowali mandat karny. Kilka godzin później funkcjonariusze SM podjęli kolejną interwencję, przy ul. Piotra Skargi wobec Sławomira J., który również poruszał się rowerem po zmierzchu, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Wobec sprawcy wykroczenia zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 29.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul Borucha Szulmana, siedzi przy śmietniku młoda osoba i dziwnie się zachowuje. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził siedzącą osobę, prawdopodobnie po użyciu alkoholu lub innych środków. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia ratunkowego, która przewiozła młodą kobietę do placówki medycznej, w celu hospitalizacji.

W dniu 30.11.2017 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Wschód. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 01.12.2017 funkcjonariusze SM, udzielali asysty pracownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w czynnościach, przy ul. Waryńskiego. Kontrola dotyczyła, dobrostanu psa. W tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 01.12.2017 operator monitoringu zauważył przy ul. Ks. Ottona Wittenberga, że na chodniku leży mężczyzna, w stanie upojenia alkoholowego. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy mężczyźnie, wyzywając na miejsce zgłoszenia załogę ratowników medycznych. Załoga pogotowia ratunkowego przewiozła osobę z urazem głowy do placówki medycznej, celem hospitalizacji (foto nr 5).

W dniu 01.12.2017 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną, przy ul. Legionów Polskich, gdzie pojazd marki Opel, został przez kierującego zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. W trakcie prowadzonych czynności, pojazd odholowano na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. Sprawca wykroczenia Karolina D., została ukarana mandatem karnym oraz poniosła koszty odholowania pojazdu.

W dniu 01.12.2017 funkcjonariusze SM podjęli kolejną interwencję własną, przy ul. Gen. Augusta Emila Fileldorfa-Nila, gdzie pojazd marki Toyota, został przez kierującego zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. W trakcie prowadzonych czynności, w miejscu wykroczenia pojawił się kierowca pojazdu. Za parkowanie pojazdem w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych  mieszkaniec Litwy., został ukarany mandatem gotówkowym.

W dniu 02.12.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na stacji paliw Orlen przy ul. Adama Mickiewicza, awanturuje się osoba prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM., ujął sprawcę wykroczenia, który zakłócał spokój i porządek publiczny, oraz używał słów wulgarnych pod wpływem alkoholu. Za popełnione wykroczenie Tomasz K., otrzymał mandat karny oraz został przewieziony do KPP, która przejęła dalsze czynności w sprawie, w związku z kradzieżą piwa przez ww. ze stacji paliw.

W dniu 02.12.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Stefana Okrzei 42 leży osoba na ziemi, prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Do kobiety w stanie upojenia alkoholowego wezwano załogę ratowników medycznych, którzy zezwolili na przewiezienie ww. do KPP, gdzie została osadzona w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia Agnieszka D., za popełnione wykroczenie otrzymała mandat karny. 
W dniu 03.12.2017 z ul. 1 Maja 15 odholowano pojazd marki Opel, na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej, który blokował wjazd/ wyjazd do posesji prywatnej. Sprawca wykroczenia poniesie koszty odholowania pojazdu oraz niewłaściwego parkowania.

Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 59 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 44 dotyczyły zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 14 dotyczyło m.in.; przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; starszej kobiety w koszuli nocnej idącej jezdnią; uszkodzonego znaku drogowego; ubytku w nawierzchni jezdni; kobiety pod wpływem alkoholu mającej problem z przemieszczaniem się; niesprawnego oświetlenia ulicznego; mężczyzny pod wpływem alkoholu z urazem głowy; umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Kategorie: KRONIKA 2017r.