tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (13.11.2017-19.11.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 52 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.  Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 15.11.2017 operator monitoringu zauważył, przy ul. Stefana Okrzei dwóch mężczyzn stojących na ulicy, którzy prawdopodobnie spożywają alkohol, w miejscu objętym zakazem. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął Marka K. oraz Rafała M. Wobec sprawców wykroczenia zastosowano mandaty karne.
W dniu 15.11.2017 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha w altance osobę, która spożywa prawdopodobnie alkohol bezpośrednio z butelki. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Justyna L., za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, otrzymała mandat karny.

Ponadto :

W dniu 13.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Franklina Roosevelta w budynku mieszkalnym, prawdopodobnie są spalane śmieci. Bardzo często w ww. rejonie unosi się gęsty dym oraz nieprzyjemny zapach. Wysłano na miejsce patrol SM w celu potwierdzenia zgłoszenia. Na miejscu zostały przeprowadzone kontrole pieców, w dwóch budynkach jednorodzinnych, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 13.11.2017 funkcjonariusze SM, udzielali asysty Pracownikowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w czynnościach,  przy ul. Fryderyka Chopina. Kontrola została przeprowadzona pod kątem gromadzonych nieczystości na nieruchomości. Najemca lokalu posiada na ww. terenie kilka pojazdów, w których są gromadzone duże ilości śmieci, jak również na terenie posesji. W trakcie prowadzonych czynności ustalono właściciela nieporządku, którego zobligowano do usunięcia nieprawidłowości, w ustalonym terminie. W tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności, zmierzające do uprzątnięcia ww. terenu .

W dniu 13.11.2017 operator monitoringu zauważył w rejonie przejścia dla pieszych,  przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, nieprawidłowo zaparkowany pojazd osobowy marki Opel, który jednocześnie zaparkował dwoma kołami w pasie zieleni, niszcząc trawnik.  Za powyższe wykroczenie, na Roberta S. nałożono mandat karny.

W dniu 13.11.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Bolesława Limanowskiego 49, zaparkował pojazd marki Renault, w strefie obowiązywania znaku B 36 – zakaz zatrzymywania się. Kierująca pojazdem Halina B., otrzymała mandat karny za popełnione wykroczenie.

W dniu 15.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Południowej doszło do pogryzienia osoby, przez dwa psy biegające luzem. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził obecność jednego z wskazanych psów. Na miejsce wezwano telefonicznie osobę odławiającą bezpańskie zwierzęta. Jednak w trakcie czynności, psy zostały zamknięte na terenie nieruchomości przez sąsiadów, z uwagi na nieobecność właścicieli czworonogów. Podjęto dalsze czynności, w celu ustalenia sprawcy wykroczenia. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psów, na Elżbietę L. nałożono mandat karny oraz zobligowano ww. do poddania psów obserwacji.

W dniu 14.11.2017 odholowano pojazdy osobowe marki Volvo oraz marki Mazda na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. Pojazdy znajdowały się na parkingu osiedla, przy ul. Izy Zielińskiej 27A, które od dłuższego czasu zajmowały miejsca parkingowe, jako pojazdy nieużytkowane oraz odstraszały swoim wyglądem. Właściciele pojazdów poniosą koszy odholowania. W ten sposób mieszkańcy osiedla odzyskali dwa miejsca parkingowe .

W dniu 14.11.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. 1 Maja 33/37, zaparkował pojazd marki Daewoo, w strefie obowiązywania znaku B 36 – zakaz zatrzymywania się. Kierująca pojazdem Dominika W., otrzymała mandat karny za popełnione wykroczenie.

W dniu 16.11.2017 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha dwie osoby, które niszczą przedmiot użyteczności publicznej, pisząc po ściankach altanki mazakiem. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął dwie dziewczyny, które okazały się nieletnie. Następnie przewieziono je do KPP, w celu przekazania pod opiekę rodziców. Dalsze czynności w tej sprawie będą prowadzone przez KPP, w Wydziale do Spraw dla Nieletnich (foto nr 10).

W dniu 16.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Ludwika Waryńskiego leży osoba, prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Do mężczyzny w stanie upojenia alkoholowego wezwano załogę Ratowników Medycznych, którzy zezwolili na przewiezienie ww. do KPP, gdzie został osadzony w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Wobec Andrzeja B., będą prowadzone dalsze czynności, zmierzające do ukarania.

W dniu 16.11.2017 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Kościuszki. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 17.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Miodowej leży osoba. Wysłany na miejsce patrol stwierdził leżącego mężczyznę, przy rowie burzowym w stanie upojenia alkoholowego. W trakcie prowadzonych czynności mężczyzna zaczął się awanturować, tym samym dopuścił się zakłócania spokoju i porządku publicznego. W związku z powyższym, Janusz P. otrzymał grzywnę w postępowaniu mandatowym oraz został przewieziony do KPP, w celu poprowadzenia dalszych czynności.

W dniu 17.11.2017 operator monitoringu zauważył, że na skrzyżowaniu ulicy Adama Mickiewicza z ulicą Jaktorowską, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdu osobowych. Jeden z uczestników kolizji zniszczył biało- czerwone odboje z łańcuchami, w skutek najechania na nie. Do miejsca zdarzenia wysłano patrol SM, w celu zabezpieczenia miejsca kolizji drogowej, do czasu przybycia jednostki policji. Funkcjonariusze SM legitymowali na miejscu zdarzenia dwie osoby. Dalsze czynności w ustaleniu okoliczności kolizji drogowej, przejęła policja.

W dniu 18.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że niedaleko skrzyżowania ulicy Wincentego Witosa z ulicą Michała Kleofasa Ogińskiego, leży człowiek na poboczu drogi. Wysłany na miejsce patrol SM ujął osobę. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że młody człowiek oddalił się z izby przyjęć żyrardowskiego szpitala. Z uwagi na to, iż zachodziła obawa zagrożenia życia i zdrowia mężczyzny, funkcjonariusze SM dowieźli pacjenta do placówki medycznej. Na miejscu lekarz potwierdził poważny stan młodego człowieka. W związku z powyższym strażnicy miejscy dozorowali mężczyznę, do czasu przybycia na miejsce patrolu policji, któremu pacjent został przekazany.  

W dniu 18.11.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Jasnej 11 na chodniku siedzi osoba, plecami oparta o ogrodzenie. Wysłany na miejsce patrol SM ustalił, że mężczyzna jest osobą bezdomną, która w ten sposób odpoczywa oraz odmawia jakiejkolwiek pomocy. Strażnicy miejscy nie odnotowali  znamion wykroczenia.

Podczas pełnionych służb dokonano 23 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 78 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 55 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 19 dotyczyło m.in.; przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; uszkodzonego banera reklamowego; zapadliny w chodniku; spadającego tynku z budynku PKP; nagannego zachowania młodzieży na placu zabaw oraz osób nieletnich w parku; osoby siedzącej na chodniku.

Kategorie: KRONIKA 2017r.