tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (06.11.2017-12.11.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 29 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 06.11.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Gabriela Narutowicza w okolicy komórek, dwóch mężczyzn spożywa prawdopodobnie alkohol, bezpośrednio z butelki. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął sprawców wykroczenia. Za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem Rafał Z. otrzymał mandat karny, wobec Marka K. zastosowano środki oddziaływania wychowawczego, w postaci pouczenia.

Ponadto:

Już od początku roku szkolnego 2017/2018, przedstawiciel SM zajmujący się tematyką „Bezpieczna Szkoła”, prowadził zajęcia z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w szkołach. Realizacja zajęć, ma na celu podniesienie wiedzy oraz świadomości dzieci i młodzieży, w zakresie zasad i metod bezpiecznego zachowania się, zagrożeń występujących we współczesnym świecie, sposobów ich unikania bądź zminimalizowania negatywnych skutków. Systematyczne spotkania z uczniami szkół poświęcone są bezpieczeństwu, patologiom społecznym i przestępczości nieletnich.
Programy tego typu skierowane są do dzieci i młodzieży uczącej się w żyrardowskich placówkach oświatowych, które cieszą się ogromnym powodzeniem i trwają przez cały rok szkolny. Ten, bez wątpienia istotny program  wdrażania profilaktyki bezpieczeństwa jest pomocny nie tylko naszym milusińskim, ale również pomaga rodzicom oraz gronu pedagogicznemu pracującemu w szkołach.
Oprócz kontynuacji powyższego programu, prowadzone były zajęcia w dniu 06.11.2017 z naszymi najmłodszymi podopiecznymi z Przedszkola nr 6 im. Krasnala Hałabały w Żyrardowie. Tematem takich spotkań była bezpieczna droga do przedszkoli, gdzie będzie mowa między innymi: Co zrobić gdy zaczepia Cię nieznajomy ?, Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię ?, Kto nieodpowiednio zachowuje się na drodze ?, Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego tj. zabawa „ Niedokończone zdania”, Numery alarmowe.

W dniu 06.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Agnieszki Tomaszewskiej wybija woda z ulicy, która zalewa jezdnię i tereny przyległe. Wysłany na miejsce patrol SM, w trakcie dojazdu użył świateł uprzywilejowania, w celu szybkiego dotarcia do miejsca awarii. Na miejscu strażnicy miejscy zabezpieczyli ruch drogowy w ww. rejonie.  Jednocześnie o problemie zostali powiadomieni: Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, której decyzją było wstrzymanie dostarczania wody w całym mieście do czasu usunięcia skutków awarii. Po upływie dwóch godzin, awaria została naprawiona i mieszkańcy mogli korzystać dalej z wody miejskiej. W skutek awarii doszło do uszkodzenia nawierzchni jezdni oraz chodnika, które zabezpieczone zostały przez służby PGK.

W dniu 07.11.2017 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Samorządu Mieszkańców nr 8. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 09.11.2017 przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczyli w spotkaniu Samorządu Mieszkańców nr 5 oraz, w Radzie Osiedla Żeromskiego. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 09.11.2017 strażnicy miejscy podjęli interwencję własną wobec mężczyzny, który ulicą Armii Krajowej poruszał się rowerem po zmierzchu, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Wobec Roberta Z., funkcjonariusze SM zastosowali mandat karny.

W dniu 11.11.2017 operator monitoringu zauważył, przy ul. Bolesława Limanowskiego mężczyznę, który przewrócił się na chodnik, prawdopodobnie w stanie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna odmówił pomocy medycznej, jednocześnie funkcjonariusze SM udzielili pomocy ww., dowożąc go do miejsca zamieszkania.

W dniu 11.11.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, zaparkował pojazd marki Renault, w strefie obowiązywania znaku B 36 – zakaz zatrzymywania się. Kierująca pojazdem Jolanta Z., otrzymała mandat karny za popełnione wykroczenie. Wobec drugiego sprawcy wykroczenia drogowego, będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 11.11.2017, w związku z obchodami Święta Niepodległości, przedstawiciel Straży Miejskiej wraz z pocztem sztandarowym, oddali hołd pod pomnikiem „Nieznanego Żołnierza” na cmentarzu parafialnym, gdzie złożone zostały kwiaty. Następnie poczet sztandarowy wziął udział w uroczystym nabożeństwie, w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Strażnicy miejscy cały czas byli obecni na Placu Jana Pawła II, podczas zorganizowanych uroczystości z okazji ww. Święta, gdzie czuwali nad porządkiem i spokojem mieszkańców. Podczas obchodów rocznicowych na wolnym powietrzu, nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 60 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 32 dotyczyły zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 25 dotyczyło m.in.: niesprawnego oświetlenia w „Parku Seniora”; przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; mężczyzny który miał trudności w przemieszczaniu się; potrzebie uzupełnienia łańcuchów odradzających drogę od chodnika; umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych; nieprzyzwoitych napisów na komórce; uszkodzonego banera reklamowego; uszkodzonej tabliczki z nazwą ulicy.

Kategorie: KRONIKA 2017r.