tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (30.10.2017-05.11.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 40 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

W dniu 31.10.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego na dworcu PKP, osoba zakłóca spokój i porządek publiczny. Wysłany na miejsce patrol SM stwierdził osobę, który prawdopodobnie doznał urazu nosa. Strażnicy miejscy udzielili pomocy mężczyźnie, wzywając na miejsce zdarzenia załogę ratowników medycznych. Jak się później okazało, mężczyzna idąc przewrócił się na twarz, w skutek czego nos został złamany. Ratownicy medyczni przewieźli mężczyznę z urazem do placówki medycznej, w celu hospitalizacji.

W dniu 31.10.2017 operator monitoringu zauważył, że na skrzyżowaniu ulicy Armii Krajowej z ulicą Bolesława Limanowskiego, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdu osobowych. Do miejsca zdarzenia wysłano patrol SM, w celu zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej, do czasu przybycia jednostki JRG oraz KPP. Funkcjonariusze SM legitymowali dwie osoby. Informację o uprzątnięciu elementów karoserii, spowodowane zderzeniem się pojazdów, które stwarzały zagrożenie w ruchu drogowym, przekazano do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

W dniu 31.10.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Waleriana Łukasińskiego, prawdopodobnie ktoś podpalił śmieci w kontenerze. O zdarzeniu poinformowano patrol SM, który był już na miejscu zdarzenia i zabezpieczył rozprzestrzeniający się ogień, odstawiając kolejne pojemniki, z obszaru palącego się kontenera jak pochodnia. Niebezpieczny pożar ugasiła jednostka JRG, która na miejsce zdarzenia zastała wezwana przez dyżurnego SM.

W dniu 31.10.2017 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ulicy Józefa Mireckiego z ulicą Gabriela Narutowicza, w rejonie przejścia dla pieszych nieprawidłowo parkuje pojazd marki Opel. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za popełnione wykroczenie Elżbieta G. otrzymała mandat karny.

W dniu 31.10.2017 operator monitoringu zauważył, przy skrzyżowaniu ulicy Stefana Okrzei z ulicą Waleriana Łukasińskiego, na chodniku nieprawidłowo parkujący pojazd marki Ford. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za popełnione wykroczenie Marcin K. otrzymał grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 1 listopada, w Święto Wszystkich Świętych, jak również w dniu poprzedzającym święto, jak i następny Dzień Zaduszny, Straż Miejska w Żyrardowie prowadziła, w rejonie cmentarza  wzmożone działania mające na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Już od wczesnych godzin porannych, aż do świtu dnia następnego, ładu i porządku pilnowały dodatkowe patrole Straży Miejskiej. Wzorem lat ubiegłych, w ramach tegorocznej akcji  „Znicz” funkcjonariusze SM zadbali o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w rejonie ulicy Spokojnej, zapewniając drożność drogi dojazdowej do parkingu, tak aby wszyscy kierujący mogli bezpiecznie dojechać do cmentarza, nie powodując tamowania i utrudniania w  ruchu.  Funkcjonariusze SM apelowali, do wszystkich osób odwiedzających groby swoich bliskich, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi, oraz o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. Strażnicy miejscy patrolowali także cały teren cmentarza oraz osoby prowadzące handel, gdzie w ramach prowadzonych kontroli sprawdzali ważność i posiadanie uprawnień niezbędnych do handlu, czyli pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz decyzji administracyjnej uprawniającej do zajęcia określonego miejsca do handlu. Strażnicy patrolowali cmentarz, również w godzinach nocnych. Zintensyfikowane działania miały na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które odwiedzają groby, ale także wyeliminowanie aktów wandalizmu czy też kradzieży. Analizując Dzień Wszystkich Świętych, wszystkie działania, w które zaangażowany był  prawie cały stan osobowy Straży Miejskiej, należy stwierdzić, że podczas tegorocznej  akcji „Znicz” nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń. Pomimo zmian w organizacji ruchu i wystąpienia lokalnych utrudnień, nie doszło do żadnych wypadków, nie odnotowaliśmy również incydentów dotyczących zakłócania spokoju i porządku publicznego i tym podobnych zdarzeń. Jedynie w handlu odnotowano nieprawidłowości, gdzie 9 osób prowadzących sprzedaż nie posiadało stosownych zezwoleń i w związku z tym zostały ukarane mandatami karnymi.

W dniu 02.11.2017 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ulicy Legionów Polskich z ulicą ks. Ottona Wittenberga 7, nieprawidłowo parkuje na chodniku pojazd marki Daewoo, w odległości mniejszej niż 10 od oznakowanego przejścia dla pieszych. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Wobec kierującego Marcina S. zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 03.11.2017 operator monitoringu zauważył, przy ul Bolesława Limanowskiego nieprawidłowo parkujący na chodniku, pojazd ciężarowy marki IVECO. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął sprawcę wykroczenia drogowego. Wobec powyższego, za niezastosowanie się do przepisów ruchu drogowego Rafał Ch., otrzymał mandat karny.

W dniu 04.11.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Parkingowej 7 zaparkował pojazd marki Citroen, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, nie posiadając stosownych uprawnień. Właściciel pojazdu Rajmund W. otrzymał mandat za popełnione wykroczenie oraz poniósł koszty odholowania pojazdu.

W dniu 04.11.2017 funkcjonariusze SM udzielili pomocy osobie, wzywając załogę ratowników medycznych. Starszy mężczyzna, leżał na ziemi w stanie upojenia alkoholowego, przy ul. Spokojnej. Przybyła na miejsce zgłoszenie karetka pogotowia, przewiozła osobę do placówki medycznej.

W dniu 05.11.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. 1 Maja 37, zaparkował pojazd marki Audi, w strefie obowiązywania znaku B 36 – zakaz zatrzymywania się. Kierująca pojazdem Katarzyna B., otrzymała mandat karny za popełnione wykroczenie.

Podczas pełnionych służb dokonano 24 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 52 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 34 dotyczyły zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 14 dotyczyło m.in.: niesprawnego oświetlenia w „Parku Seniora”; przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; niesprawnej sygnalizacji świetlnej; potrąconego psa na jezdni; uszkodzonego znaku drogowego; ograniczenia widoczności spowodowanego użyciem gaśnicy na pojazd osobowy.

Kategorie: KRONIKA 2017r.