tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (23.10.2017-29.10.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 41 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

W dniach 23, 24 i 25.10.2017, w Szkole Podstawowej nr 2, przedstawiciel SM zajmujący się tematyką „Bezpieczna Szkoła”, prowadził wykłady z zakresu przeciwdziałania przestępczości w szkołach. Realizacja profilaktyki ma na celu podniesienie wiedzy oraz świadomości dzieci i młodzieży w zakresie zasad i metod bezpiecznego zachowania się, zagrożeń występujących we współczesnym świecie, sposobów ich unikania bądź zminimalizowania negatywnych skutków. Systematyczne spotkania z uczniami szkół poświęcone są bezpieczeństwu, patologiom społecznym i przestępczości nieletnich.
Programy tego typu skierowane są do dzieci i młodzieży uczącej się w żyrardowskich placówkach oświatowych, które cieszą ogromnym powodzeniem i trwają przez cały rok szkolny. Ten sztandarowy program  wdrażania profilaktyki bezpieczeństwa jest pomocny nie tylko naszym milusińskim, ale również pomagają rodzicom oraz gronu pedagogicznemu pracującemu w szkołach.

W dniu 24.10.2017 funkcjonariusze SM zakończyli czynności zmierzające do ukarania sprawczyni wykroczenia, która dopuściła się nieobyczajnego wybryku, na skwerze Ruukki przy ul. Bolesława Limanowskiego. Wobec Teresy D., która została osadzona w PDOZ do czasu wytrzeźwienia, strażnicy miejscy zastosowali grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 24.10.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Jaktorowskiej 10 powstało duże zadymienie i prawdopodobnie ktoś spala śmieci. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią, na Sylwestra O., funkcjonariusze SM nałożyli mandat karny z art. 191 kw. ustawy o odpadach.  

W dniu 25.10.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Warszawy wyczuwalna jest woń gazu, a lokatorka tam zamieszkująca jest osobą samotną w podeszłym wieku. W związku z obawą, że mogło dojść do rozszczelnienia instalacji gazowej, powiadomiono dyżurnego PSP. Na miejsce zdarzenia wysłano niezwłocznie patrol SM, który w trakcie dojazdu użył sygnałów uprzywilejowania. W ww. miejscu jednostka JRG przeprowadziła czujnikami kontrolę instalacji gazowej, nie stwierdzając nieprawidłowości. O zdarzeniu poinformowano telefonicznie córkę samotnej kobiety.

W dniu 25.10.2017 strażnicy miejscy podjęli interwencję własną wobec mężczyzny, który ulicą Opolską poruszał się rowerem po zmierzchu, bez wymaganego przepisami oświetlenia. Wobec Roberta S., funkcjonariusze SM zastosowali mandat karny.

W dniu 29.10.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że do schroniska stawiła się osoba po odbiór czworonoga, który błąkał się ulicami miasta bez nadzoru. Pies został odłowiony dnia poprzedniego. Wobec Krystiana P., który nie zachował środków ostrożności przy trzymaniu psa, funkcjonariusze SM nałożyli mandat karny.

Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 36 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 19 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 13 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; uszkodzonej wiaty przystanku komunikacji publicznej; niesprawnego oświetlenia ulicznego; uszkodzonych znaków drogowych; przechylonego na chodnik ogrodzenia placu budowy.

Kategorie: KRONIKA 2017r.