tel. alarmowy – 986

W dniu 1 listopada, w Święto Wszystkich Świętych, jak również w dniu poprzedzającym święto, jak i następny Dzień Zaduszny, Straż Miejska w Żyrardowie prowadziła, w rejonie cmentarza  wzmożone działania mające na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Już od wczesnych godzin porannych, aż do świtu dnia następnego, ładu i porządku pilnowały dodatkowe patrole Straży Miejskiej.

Wzorem lat ubiegłych, w ramach tegorocznej akcji  „Znicz” funkcjonariusze SM zadbali o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w rejonie ulicy Spokojnej, zapewniając drożność drogi dojazdowej do parkingu, tak aby wszyscy kierujący mogli bezpiecznie dojechać do cmentarza, nie powodując tamowania i utrudniania w  ruchu.  Funkcjonariusze SM apelowali, do wszystkich osób odwiedzających groby swoich bliskich, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi, oraz o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. Strażnicy miejscy patrolowali także cały teren cmentarza oraz osoby prowadzące handel, gdzie w ramach prowadzonych kontroli sprawdzali ważność i posiadanie uprawnień niezbędnych do handlu, czyli pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz decyzji administracyjnej uprawniającej do zajęcia określonego miejsca do handlu.Strażnicy patrolowali cmentarz, również w godzinach nocnych. Zintensyfikowane działania miały na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które odwiedzają groby, ale także wyeliminowanie aktów wandalizmu czy też kradzieży.

Analizując Dzień Wszystkich Świętych, wszystkie działania, w które zaangażowany był  prawie cały stan osobowy Straży Miejskiej, należy stwierdzić, że podczas tegorocznej  akcji „Znicz” nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń. Pomimo zmian w organizacji ruchu i wystąpienia lokalnych utrudnień, nie doszło do żadnych wypadków, nie odnotowaliśmy również incydentów dotyczących zakłócania spokoju i porządku publicznego i tym podobnych zdarzeń. Jedynie w handlu odnotowano nieprawidłowości, gdzie 9 osób prowadzących sprzedaż nie posiadało stosownych zezwoleń i w związku z tym zostały ukarane mandatami karnymi.

Kategorie: Wydarzenia 2017r.