tel. alarmowy – 986

KRONIKA (09.10.2017-15.10.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 46 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 14.10.2017 na terenie boiska Zespołu Szkół Publicznych nr 6 przy ul. Mireckiego 56 operator monitoringu zauważy trzy osoby, z których dwie prawdopodobnie spożywały alkohol w postaci piwa. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, Dariusz Sz. oraz Łukasz S. zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 12.10.2017 do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie, iż ul. Piękną porusza się n/n kobieta będąca najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu. Z treści zgłoszenia wynikało, iż kobieta przewraca się na jezdnie powodując zagrożenie w ruchu drogowym. W trakcie dojazdu w miejsce wskazanego zdarzenia, patrol użył sygnałów uprzywilejowania. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze stwierdzili siedzącą na krawężniku kobietę, którą legitymowano oraz na jej prośbę dowieziono do miejsca zamieszkania.

W minionym tygodniu funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmowali także czynności wobec osób popełniających wykroczenia, w trakcie jazdy rowerami.

W dniu 09.10.2017 na ul. Limanowskiego ujęto Roberta W. który poruszał się rowerem, bez wymaganego oświetlenia w porze od zmierzchu do świtu. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny.

W dniu 13.10.2017 na ul. Waryńskiego ujęto Jakuba G. który poruszając się rowerem dokonał przejazdu przez oznakowane przejście dla pieszych bez wydzielonej śluzy rowerowej. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny.

Ponadto:

W dniu 10.10.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Środkowej 54, kierowca pojazdu marki SKODA nie zastosował się do znaku ,,zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Bogdan O. zastał ukarany mandatem karnym. W tym samym dniu operator monitoringu zauważył, że na ul. Limanowskiego 40 kierowca pojazdu marki FORD nie zastosował się do znaku ,,zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Piotr C. został ukarany mandatem karnym.

W dniach od 09 – 11.10.2017 funkcjonariusz SM specjalizujący się w profilaktyce bezpieczeństwa, realizował programy skierowane do dzieci, pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. W powyższych dniach funkcjonariusz gościł w Zespole Szkół Publicznych nr 4 przy ul. Ks. Stanisława Brzóski. Tego typu działania profilaktyczne, prowadzone są na bieżąco przez formację Straży Miejskiej w Żyrardowie i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Celem spotkań w placówkach dydaktycznych, jest zapobieganie oraz propagowanie prawidłowych zachowań wśród dzieci. Opracowywana tematyka profilaktyki skierowana do dzieci, pozwala na stałe uświadamianie już u najmłodszych, z jakimi niebezpieczeństwami mogę się zetknąć na co dzień. Tego typu działania z zakresu prewencji mają na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych. Jednocześnie w trakcie spotkań tego typu porusza się tematykę, jaką jest potrzeba przestrzegania prawa.

W dniu 12.10.2017 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Kościuszki. Podczas spotkania przekazano informację o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 13.10.2017 funkcjonariusze SM udzielili asysty pracownikowi PGM, podczas czynności w przeprowadzonej wizji, w lokalu przy ul. 1 Maja, gdzie dochodzi do częstego zakłócania spokoju i porządku, których przyczyną są libacje alkoholowe w lokalu jednej z mieszkanek.

W dniu 13.10.2017 funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie, zabezpieczali uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

W dniu 14.10.2017 funkcjonariusze zabezpieczali spokój i porządek podczas uroczystego otwarcia ,, Parku Seniora” przy ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego, w trakcie uroczystości funkcjonariusz SM przedstawił zebranym uczestnikom zarysy Regulaminu funkcjonowania nowo otwartego miejsca rekreacji.

Podczas pełnionych służb dokonano 16 legitymowań profilaktycznych w miejscach  najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk   patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 61 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 32 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 24 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz przepełnionych koszy ulicznych; ubytków w nawierzchni jezdni; braku oświetlenia ulicznego; uszkodzonych znaków drogowych; ogłoszeń umieszczanych w miejscach do tego nieprzeznaczonych; padliny na jezdni; uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego; uszkodzonych banerów reklamowych.

Kategorie: KRONIKA 2017r.