tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (02.10.2017-08.10.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 44 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 04.10.2017 operator monitoringu zauważył na terenie Eko-Parku, przy ul. Jana Skrowaczewskiego cztery osoby z których trzy spożywały prawdopodobnie alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM,  ujął sprawców wykroczenia. W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że sprawcami wykroczenia były osoby nieletnie. W związku z powyższym ujęte osoby przewieziono do KPP. Wobec nieletniej grupy chłopców, dalsze  czynności będą prowadzone w Wydziale Spraw dla Nieletnich.

W dniu 06.10.2017 operator monitoringu zauważył na Pl. Jana Pawła II grupę osób, która spożywa prawdopodobnie alkohol bezpośrednio z butelki. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął czterech mężczyzn. W związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu objętym zakazem, na Sebastiana L., Rafała U., Adama W. i Jakuba P. nałożono mandaty karne.

W dniu 07.10.2017 operator monitoringu zauważył w Parku Dittricha, dwie osoby które prawdopodobnie spożywały alkohol, siedząc w altance. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, na Viktoriję H., kobietę pochodzącą z Ukrainy został nałożony mandat karny.

Ponadto:
W dniu 02.10.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Bolesława Limanowskiego leży mężczyzna, który prawdopodobnie przewrócił się idąc chodnikiem. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. Do osoby z urazem głowy oraz krwotokiem z nosa, których doznała w skutek upadku, wezwano załogę ratowników medycznych, którzy udzieleni mu pierwszej pomocy.

W dniu 02.04.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego 66 zaparował pojazd marki Volvo przez kierującego, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM ujął sprawcę wykroczenia.Za parkowanie pojazdem, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych Marcin W. został ukarany mandatem karnym.

W dniu 03.10.2017 funkcjonariusze SM udzielili asysty pracownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, podczas czynności w przeprowadzonej kontroli dobrostanu psa, w lokalu przy ul. Józefa Mireckiego.

W dniu 03.10.2017 funkcjonariusze SM udzielili kolejnej asysty pracownikowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, podczas czynności w przeprowadzonej wizji, na terenie nieruchomości  przy ul. Jana Dekerta 2, gdzie dochodzi do  częstego  zanieczyszczania podwórka przez lokatora.

W dniach 03 i 05.10.2017 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniach Samorządu Mieszkańców nr 7 oraz Rady Osiedla Żeromskiego. Podczas spotkań udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 03.10.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Radziwiłłowskiej leży mężczyzna,  prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol, ujął sprawcę wykroczenia. Do mężczyzny, który dopuścił się nieobyczajnego wybryku wezwano załogę Ratowników Medycznych, którzy zezwolili na przewiezienie ww. do KPP, który został osadzony w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. W dniu 04.10.2017 sprawca wykroczenia Bolesław Cz., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym z art. 140 kw.

W dniu 03.10.2017 funkcjonariusze SM udzielili asysty pracownikowi  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownikowi Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Wschód W., podczas czynności w przeprowadzonej rekontroli, w lokalu przy ul. Spółdzielczej.

Sposób użytkowania wagi elektronicznej jest obwarowany licznymi przepisami. Najważniejszym z nich jest konieczność posiadania legalizacji tego urządzenia i wszystkich wymaganych oznaczeń, które zostały opisane w rozdziale „Oznaczenia wag”. W związku z tym, podatnik użytkujący wagę sklepową może spodziewać się kontroli.  I tak w dniach 04 i 06.10.2017 Strażnicy Miejscy przeprowadzali kontrolę w rejonie Targowiska Miejskiego. Upoważniony funkcjonariusz SM kontroluje przede wszystkim, czy użytkowany przez nas typ wagi sklepowej został zatwierdzony przez Główny Urząd Miar. Na tabliczce znamionowej znajdziemy między innymi symbol CE oznaczający, że dane urządzenie spełnia dyrektywy Unii Europejskiej oraz numer jednostki notyfikowanej, czyli podmiotu uprawnionego do poddawania wag ocenie zgodności i ich legalizowania. Drugą bardzo istotną sprawą podlegającą kontroli jest posiadanie przez wagi legalizacji. Legalizację wagi można odczytać z tabliczki znamionowej lub umieszczonych obok niej naklejek z hologramami poświadczającymi dokonanie tej czynności, ze wskazaniem daty. W przeprowadzonej kontroli 87 osób stwierdzono 11 nieprawidłowości, których właściciele wag zostali ukarani mandatami karnymi. To nie pierwsza akcja kontroli wag na terenie naszego miasta i z pewnością nie ostatnia.
W dniu 05.10.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przed lombardem przy skrzyżowaniu ulicy Michała Ossowskiego z ulicą Józefa Mireckiego, znajduje się osoba po użyciu alkoholu i ma problemy z poruszaniem się. Wysłany na miejsce patrol SM ujął mężczyznę, który swoim zachowaniem stwarzał zagrożenie dla siebie, jak również kierujących pojazdami w ruchu drogowym. Do mężczyzny wezwano załogę Ratowników Medycznych, którzy zezwolili na przewiezienie ww. do KPP, który został osadzony w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia.

W dniu 05.10.2017 operator monitoringu zauważył, że na ul. Bolesława Limanowskiego doszło do groźnego wypadku z udziałem pieszego, który został potrącony na przejściu dla pieszych przez pojazd osobowy. Na miejsce wypadku niezwłocznie wysłano patrol SM, który w celu szybkiego dotarcia do miejsca zdarzenia, użył sygnałów uprzywilejowania. Wezwano załogę ratowników medycznych oraz powiadomiono służby KPP. Funkcjonariusze SM zabezpieczali ruch drogowy do czasu zabrania poszkodowanej, przez załogę karetki pogotowia. Dalsze czynności w ustalaniu okoliczności wypadku, będą wyjaśniali funkcjonariusze Policji.

W dniu 06.10.2017 funkcjonariusze SM udzielili pomocy, przy zabezpieczeniu ładu i porządku w budynku Centrum Kultury na Pl. Jana Pawła II,  w związku ze spotkaniem Rzecznika Praw Obywatelskich z mieszkańcami miasta. Podczas imprezy nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

W dniu 07.10.2017 strażnicy miejscy udzielili pomocy, przy zabezpieczeniu przejścia kolumny gości, blokując skrzyżowanie Gabriela Narutowicza z ulicą Bolesława Limanowskiego, w związku z obchodami Jubileuszu 125 lat Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej.

W dniu 08.10.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Marii Nietrzebki leży mężczyzna pod balkonem budynku mieszkalnego. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Do osoby bezdomnej po użyciu alkoholu, która miała problemy z poruszaniem się, wezwano załogę karetki pogotowia. Z uwagi na zły stan zdrowia mężczyzny, ratownicy medyczni przewieźli Pawła Ż. do placówki medycznej, w celu hospitalizacji.

Podczas pełnionych służb dokonano 11 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 50 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 28 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 17 dotyczyło m.in.: przekręconych tarczy znaków drogowych: zanieczyszczonych chodników; niesprawnych oświetleni ulicznych; uszkodzonego banera reklamowego; niesprawnej sygnalizacji świetlnej; przepełnionych koszy ulicznych oraz przewróconego pojemnika na odzież używaną; osoby śpiącej na ławce.