tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (25.09.2017-01.10.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi  37 interwencji w stosunku do
sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 28.09.2017 operator monitoringu zauważył przy ul. Józefa Mireckiego, leżącego mężczyznę w wiacie przystanku komunikacji miejskiej, który po chwili podniósł się i prawdopodobnie spożywał alkohol prosto z puszki. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził, że Paweł D. nie zastosował się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec powyższego sprawca wykroczenia otrzymał mandat karny.

W 29.09.2017 operator monitoringu zauważył w Parku Dittricha trzy osoby, które prawdopodobnie spożywały alkohol, siedząc na murowanym cokole. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, Justyna G. i Marcin J. zostali ukarani mandatami karnymi. Wobec trzeciej osoby, zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniu 30.09.2017 operator monitoringu zauważył przy ul. Ludwika Waryńskiego 1 dwóch mężczyzn, którzy prawdopodobnie spożywają alkohol. Wysłany na miejsce patrol ujął Jerzego P., na którego nałożył mandat karny, za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Wobec Adriana O., strażnicy miejscy zastosowali środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniu 30.09.2017 operator monitoringu zauważył, że na Pl. Jana Pawła II, na jednej z ławek siedzi dwóch mężczyzn. Jeden z nich prawdopodobnie spożywa alkohol. Wysłani na miejsce zgłoszenia strażnicy miejscy, ujęli sprawcę wykroczenia. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym Rafał S. otrzymał grzywnę, w postępowaniu mandatowym.

Ponadto:

W dniu 25.09.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego 68, kierowca zaparkował pojazdem marki Volkswagen, w zatoce komunikacji publicznej. Za popełnione wykroczenie drogowe Klaudia O. zastałą ukarana mandatem karnym.

W dniach 25 i 27.09.2017 funkcjonariusz SM specjalizujący się w profilaktyce bezpieczeństwa, realizował programy skierowane do dzieci, pod hasłem „Bezpieczna droga do przedszkola”. Tego typu działania profilaktyczne, prowadzone są na bieżąco przez formację Straży Miejskiej w Żyrardowie i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Celem spotkań w placówkach dydaktycznych, jest zapobieganie oraz propagowanie prawidłowych zachowań wśród dzieci. Opracowywana tematyka profilaktyki skierowana do dzieci, pozwala na stałe uświadamianie już u najmłodszych, z jakimi niebezpieczeństwami mogę się zetknąć na co dzień. Tego typu działania z zakresu prewencji mają na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych. Jednocześnie w trakcie spotkań tego typu porusza się tematykę, jaką jest potrzeba przestrzegania prawa .

W dniu 26.09.2017 funkcjonariusze SM udzielili asysty pracownikowi PGM, podczas czynności w przeprowadzonej wizji, w lokalu przy ul. Kościelnej, gdzie dochodzi do  częstego zakłócania spokoju, których przyczyną są libacje alkoholowe w lokalu jednej z mieszkanek.

W dniu 26.09.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że starsza kobieta poruszająca się busem komunikacji publicznej, prawdopodobnie cierpiąca za zaniki pamięci oraz mająca  trudności z dotarciem do miejsca zamieszkania. Wysłany na miejsce patrol SM, po ustaleniu danych adresowych udzielił ww. kobiecie pomocy, dowożąc ją do miejsca zamieszkania oraz pozostawiając pod opieką osoby dorosłej.

W dniu 28.09.2017 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Wschód. Podczas spotkania przekazano informację o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 29.09.2017 funkcjonariusze SM udzielili asysty pracownikowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, podczas czynności prowadzonych w lokalu, przy ul. Gabriela Narutowicza. Podczas interwencji udzielono pomocy kobiecie w podeszłym wieku, która prawdopodobnie cierpi na demencję starczą. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni, przewieźli chorą osobę do placówki medycznej celem hospitalizacji.  

W dniach 29 i 30.09.2017 funkcjonariusze SM udzielili pomocy, przy zabezpieczeniu dorocznej imprezy publicznej „Chmiel Fest”, zorganizowanej na terenie Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, przy ul. Karola Dittricha 18. Podczas trwania zabezpieczenia „Święta Chmielu”, do funkcjonariuszy SM zgłosił się młody mężczyzna, z zakrwawionym nosem. Z uwagi na podejrzenie złamanego nosa, strażnicy miejscy udzielili mężczyźnie pomocy, wzywając załogę pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni po dotarciu na miejsce zgłoszenia, przewieźli osobę z urazem nosa do placówki medycznej.  Podczas imprezy nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

W dniu 01.10.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Henryka Sienkiewicza 4, w bramie budynku mieszkalnego, leży prawdopodobnie pijany mężczyzna. Wysłany z interwencją patrol potwierdził zgłoszenie. Osoba oddycha, ale nie można nawiązać z nią kontaktu. Do leżącej osoby, wezwano załogę pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni po przeprowadzeniu wstępnych badań, wydali zlecenie do przewozu mężczyzny. Strażnicy miejscy przewieźli osobę do placówki medycznej, w celu hospitalizacji. W sprawie Andrzeja B. będą prowadzone dalsze czynności zmierzające do skierowaniu wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Podczas  pełnionych  służb dokonano 16 legitymowań  profilaktycznych w  miejscach  najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk   patologicznych. Wykorzystując system  monitoringu miejskiego w sumie  ujawniono 46 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 26 dotyczyło zdarzeń drogowych, 11 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 9 dotyczyło m.in.: nieprzyzwoitych napisów na skrzynce energetycznej; podejrzanego zachowania osoby; umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych; pozostawionego kontenera z odpadami budowlanymi; niesprawnego oświetlenia w gablocie ogłoszeniowej; osoby śpiącej na ławce; braku oznaczenia przystanku komunikacji publicznej.

Kategorie: KRONIKA 2017r.