tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (18.09.2017-24.09.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 72 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 18.09.2017 operator monitoringu zauważył na skwerze Ruukki, przy ul. 1 Maja dwóch mężczyzn, którzy prawdopodobnie spożywają alkohol. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy ujęli Pawła Ł., oraz Tomasza B.  Na sprawców wykroczenia funkcjonariusze SM nałożyli mandaty karne.

W dniu 22.09.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Jadwigi Janiny Kacperskiej, na terenie Zespołu Szkół nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego zbiera się młodzież, która prawdopodobnie spożywa alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Przemysława B. Wobec powyższego wykroczenia ww. otrzymał mandat karny.

W dniu 23.09.2017 funkcjonariusze SM podjęli czynności wobec mężczyzny, który przy Pl. Józefa Piłsudskiego, spożywał alkohol w miejscu objętym zakazem. Wobec Michała D. zastosowano mandat karny.

W dniu 24.09.2017 operator monitoringu zauważył, przy skrzyżowaniu ulicy POW z ulicą Henryka Sienkiewicza, dwie osoby spożywające prawdopodobnie alkohol. Wysłany na miejsce patrol ujął sprawców wykroczenia. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym na Mariusza G. nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym. Wobec drugiej osoby zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Ponadto:
W dniu 18.09.2017 odholowano pojazd marki Żuk z  centrum miasta, przy ul. 1 Maja. Pojazd od dłuższego czasu zajmował miejsce parkingowe jako pojazd nieużytkowany oraz odstraszał swoim wyglądem. Właściciel pojazdu poniesie koszy odholowania.  

W dniu 18.09.2017 funkcjonariusz SM wspólnie z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, przeprowadzali kompleksowo kontrolę drożności rowów burzowych. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości ujęto w protokole.

W dniu 18.09.207 funkcjonariusze SM z Pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podjęli wspólne działania mające ma celu, udzielenia pomocy niezaradnej życiowo kobiecie, która cierpi na zaburzenia psychiczne. Z uwagi na dochodzące sygnały o złym stanie zdrowia mieszkanki osiedla Wschód, udzielono pomocy ww. wzywając na miejsce załogę karetki pogotowia, aby zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu życia i zdrowia kobiety.

W dniu 18.09.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego 103, kierowca zaparkował pojazdem marki Opel, w miejscu oznaczonym znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Wobec Bogdana W. zastosowano mandat karny.

W dniu 19.09.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Bolesława Limanowskiego 13 b, osoba potrzebuje pomocy. Wysłany na miejsce patrol SM stwierdził leżącą osobę przed klatką schodową. Mężczyzna nie chce się podnieść, uskarżając się na silny ból biodra. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego, która po dotarciu na miejsce zgłoszenia, przewiozła osobę do placówki medycznej.

W dniu 19.09.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Waleriana Łukasińskiego 15, kierowca zaparkował pojazdem marki Toyota, w miejscu oznaczonym znakiem B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Wobec Danuty K. zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 21.09.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Strażackiej leży mężczyzna,  prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol, ujął sprawcę wykroczenia. Wobec Andrzeja B., który dopuścił się obyczajnego wybryku oraz zaśmiecenia miejsca publicznego, funkcjonariusze SM zastosowali mandaty karne. Jednocześnie strażnicy miejscy udzielili pomocy w dowiezieniu ww. do miejsca przebywania. Następnego dnia funkcjonariusze SM podjęli  kolejną interwencję wobec Andrzeja B., który przy ul 1 Maja leżał na chodniku, w stanie upojenia alkoholowego . Do mężczyzny z licznymi otarciami na twarzy wezwano załogę Ratowników Medycznych, którzy zezwolili na przewiezienie ww. do KPP, który został osadzona w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. W tej sprawie strażnicy miejscy będą prowadzili dalsze czynności, zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.  

W dniu 21.09.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy skrzyżowaniu ulicy Legionów Polskich z ulicą Bolesława Limanowskiego doszło do wypadku drogowego, podczas kolizji trzech pojazdów osobowych. Na miejsce zdarzenia wysłano patrol SM oraz powiadomiono dyżurnego KPP. Dyżurny SM do poszkodowanej młodej osoby, wezwał załogę ratowników medycznych, którzy przewieźli kobietę do placówki medycznej. Na miejsce wypadku przybył patrol Policji, który podjął dalsze czynności w celu ustalenia sprawcy wypadku. Funkcjonariusze SM zabezpieczali miejsce zdarzenia do zakończenia czynności.    

W dniu 21.09.2017 operator monitoringu zauważył, że ulicą Jedności Robotniczej, osoba porusza się rowerem po zmierzchu bez wymaganego przepisami oświetlenia. Wysłany patrol SM podjął czynności w celu ujęcia sprawcy wykroczenia. Na  Jarosława M. strażnicy miejscy nałożyli mandat karny.  

W dniu 23.09.2017 funkcjonariusz SM wspólnie z KPP zabezpieczali „Bieg Solidarności”, zorganizowanej w rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Uczestnicy biegu ulicznego wyruszyli z ul. Hillego w kierunku ul. Wyspiańskiego, ul. Żeromskiego do ul. Piastowskiej, gdzie znajdowała się meta. Strażnicy miejscy zabezpieczali bieg pojazdem służbowym, przy użyciu sygnałów uprzywilejowania, czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym i pieszym wszystkich uczestników biegu oraz społeczności lokalnej.

W związku z uroczystością powstania NSZZ „ Solidarność”, w dniu 24.09.2016 przedstawiciele solidarności uczcili rocznicę wydarzeń sierpniowych, Mszą Świętą w parafii Karola Boromeusza. Udział w nabożeństwie brali przedstawiciel straży miejskiej i poczet sztandarowy. Po zakończeniu mszy nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem na skwerze przy Al. Partyzantów.

W dniu 24.09.2017 operator monitoringu zauważył przy skrzyżowaniu ulicy Ludwika Waryńskiego z ulicą Jasną, leżącą kobietę przy sklepie, prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Do kobiety w stanie upojenia alkoholowego wezwano załogę Ratowników Medycznych, którzy zezwolili na przewiezienie kobiety do KPP, gdzie została osadzona w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Wobec kobiety funkcjonariusze SM będą prowadzili dalsze czynności, zmierzające do ukarania.  

W dniu 24.09.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja 19 na wjeździe do posesji  zaparkował pojazd, który uniemożliwia wjazd i wyjazd do nieruchomości. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Pojazd marki Renault odholowano na parking przy ul. Przemysłowej. Właściciel pojazdu Jarosław W. poniósł koszty popełnionego wykroczenia oraz koszty odholowania pojazdu.

W dniu 24.09.2017 operator monitoringu zauważył przy ul. Józefa Mireckiego 103, osobę prawdopodobnie po użyciu alkoholu wspinającą się, po rusztowaniu przeznaczonym do remontów budowlanych. Z uwagi na to, iż mężczyzna znajdował się na znacznej wysokości, niezwłocznie wysłano patrol SM, w celu zapobieżenia ewentualnej tragedii. Na miejscu funkcjonariusze SM z udziałem pomocy mieszkańca, pomogli osobie bezpiecznie zejść na chodnik. Osoba została pouczona oraz odwieziona do miejsca zamieszkania.

Podczas pełnionych służb dokonano 18 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 61 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 41 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 16 dotyczyło m.in.: osoby śpiącej na ławce; braku oświetlenia ulicznego; uszkodzonego boku wiaty komunikacji publicznej; uszkodzonego banera reklamowego; uszkodzonych oraz obróconych tarcz znaków drogowych; osób zbierających kostkę brukową z chodnika; umieszczania ogłoszenia w miejscu do tego niewyznaczonym; przepełnionego kosza ulicznego; nieobyczajnego wybryku; mężczyzny wchodzącego na rusztowanie, będącego prawdopodobnie pod wpływem alkoholu.

Kategorie: KRONIKA 2017r.