tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (11.09.2017-17.09.2017)      

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 61 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 11.09.2017 operator monitoringu zauważył dwóch mężczyzn, siedzących na ławce w Parku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha, którzy prawdopodobnie spożywają alkohol bezpośrednio z butelki. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na Marka S. i Hubera S. nałożono mandaty karne.

W dniu 15.09.2017 funkcjonariusze SM patrolu rowerowego, pojęli czynności przy ul. Farbiarskiej wobec Tomasza J., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Ten sam patrol rowerowy ujął kolejną osobę, przy ul. Tadeusza Kościuszki w powyższym dniu, gdzie sprawca wykroczenia został przyłapany na spożywaniu alkoholu, w miejscu objętym zakazem. Jak widać Piotr Ł., w te chłodne dni nie spodziewał się strażników miejskich, poruszających się na rowerach. W obu przypadkach funkcjonariusze SM zakończyli czynności, nakładając na sprawców wykroczenia grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 15 i 16 09. 2017 funkcjonariusze SM udzielili wsparcia przy zabezpieczeniu dorocznego festiwalu sztuk „Miasto Gwiazd”, który odbywał się na terenie Muzeum Lniarstwa przy ul. Karola Dittricha. Strażnicy miejscy pełnili dyżury stacjonarnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju osób uczestniczących w festiwalu. I tak w dniu 15.09.2017, w trakcie trwania imprezy strażnicy miejscy ujęli Bartłomieja B., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Wobec powyższego ww. otrzymał mandat karny. Podczas zabezpieczenia festiwalu, był to jedyny przypadek naruszenia prawa.

W dniu 17.09.2017 operator monitoringu zauważył przy ul. Skrowaczewskiego 25, grupę osób, które prawdopodobnie spożywają alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął Mirosława J. i Tadeusza W. Za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, na sprawców wykroczenia nałożono mandaty karne ( foto nr 3).W tym samym dniu około godz. 1400, operator monitoringu zauważył kolejne dwie osoby, które przy ul. Gabriela Narutowicza nie stosują się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy, ujęli Pawła Ch. oraz Martę S., których ukarali mandatami karnymi.

Ponadto :
W dniu 11.09.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na skwerze przy skrzyżowaniu ulicy Józefa Mireckiego z Al. Partyzantów, na jednej z ławek siedzi kobieta, która prawdopodobnie spożywa alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM, nie potwierdził powyższego zgłoszenia. W trakcie prowadzenia dalszych czynności funkcjonariusze SM, wobec Doroty Ł. zastosowali mandat karny z art. 145 kw, za zaśmiecenie miejsca publicznego.

W dniu 11.09.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Jasnej leży mężczyzna prawdopodobnie pod użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na wysokości ul. Leszno siedzi starszy mężczyzna, który wcześniej się przewrócił i ma rozciętą głowę. Jednocześnie osoba uskarża się na silny ból w plecach. Na miejsce zdarzenia wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po przybyciu na miejsce zgłoszenia, przewieźli mężczyznę do placówki medycznej, w celu hospitalizacji.

W dniu 12.09.2017 funkcjonariusze SM udzielili asysty pracownikowi administracji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, w prowadzonych czynnościach przy ul. Staszica 2. W tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności.  

W dniu 14.09.2017 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Kościuszki. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 15.09.2017 operator monitoringu zauważył przy ul. Bolesława Limanowskiego, osoby umieszczające ogłoszenia dotyczące występów kaskaderów. Wysłany na miejsce patrol SM ujął sprawców wykroczenia i nałożył mandat karny, za umieszczanie ogłoszeń w miejscu do tego niedozwolonym. Osoby ukarane zobligowano do uprzątnięcia ogłoszeń.  

W dniu 16.09.2017 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego, w stosunku mężczyzny, który poruszał się rowerem po zmierzchu bez wymaganego przepisami oświetlenia. W związku z prowadzoną akcją „Bezpieczny rowerzysta”, funkcjonariusze SM są przygotowani na szybkie reagowanie w momencie, gdy  miłośnicy jednośladów nagminnie łanią przepisy prawa. Tym razem czynności wobec Bartłomieja B., zakończono pouczeniem.

W dniu 17.09.2017 odholowano z ul. Tadeusza Kościuszki pojazd marki Skoda, na parking strzeżony przy ul Przemysłowej, który został zaparkowany przez kierującego na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Za parkowanie pojazdem w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, sprawca wykroczenia zostanie ukarany mandatem karnym oraz poniesie koszty odholowania pojazdu.

Kategorie: KRONIKA 2017r.