tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (04.09.2017-11.09.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 81 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 04.09.2017 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha dwie siedzące osoby na ławce, jedna z nich spożywała prawdopodobnie piwo prosto z butelki. Wysłany na miejsce patrol SM ujął sprawcę wykroczenia. Sebastian K. za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, otrzymał grzywnę w postępowaniu mandatowy.

W dniu 05.09.2017 na ul. Stefana Okrzei ujęto Marcina P., który spożywał alkohol w miejscu publicznym, objętym zakazem. Na sprawcę wykroczenia funkcjonariusze SM nałożyli mandat karny.

W dniu 07.09.2017 funkcjonariusze SM podjęli interwencję, przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego na dworcu PKP, wobec mężczyzny spożywającego alkohol. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, na Wiesława Ł. mieszkańca Mszczonowa nałożono mandat karny. Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych operator monitoringu zauważył kolejną osobę, która prawdopodobnie niestosuje się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Piotra M. i w trakcie prowadzonych czynności, za popełnione wykroczenie funkcjonariusze SM nałożyli na ww. mandat karny. 
W dniu 08.09.2017 operator monitoringu zauważył na skwerze Ruukki, od strony ul. Strażackiej dwóch mężczyzn, którzy prawdopodobnie spożywają alkohol. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy ujęli Pawła K., oraz Tadeusza M.  Na sprawców wykroczenia funkcjonariusze SM nałożyli mandaty karne.

W dniu 09.09.2017 funkcjonariusz SM podjęli interwencję własną przy ul. Stefana Okrzei 58, wobec Kazimierza D., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Za popełnione wykroczenie sprawca otrzymał grzywnę w postępowaniu mandatowym.

Ponadto:
W dniu 04.09.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Ks. Ottona Wittenberga 6, przebywa zakrwawiona osoba, prawdopodobnie po użyciu alkoholu. W celu niezwłocznego dojazdu do miejsca zdarzenia, funkcjonariusze SM użyli sygnałów uprzywilejowania. Na miejscu potwierdzili obecność mężczyzny w średnim wieku, z rozbitą głową, który czołgał się do pobliskiej piaskownicy. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po przeprowadzeniu wstępnych badań, przewieźli osobę z urazem do placówki medycznej, w celu hospitalizacji.

W dniu 05 i 07.09.2017 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Samorządu Mieszkańców nr 7 oraz, w Radzie Osiedla Żeromskiego. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 06.09.2017 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ulicy Gabriela Narutowicza z ulicą Stefana Okrzei, w rejonie przejścia dla pieszych nieprawidłowo parkujący pojazd marki Audi. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Za popełnione wykroczenie na właściciela Pawła M. nałożono mandat karny.

W dniu 07.09.2017 operator monitoringu zauważył przy ul. Izy Zielińskiej, w rejonie administracji Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej osiedla Wschód, że na trawniku leży osoba, która co jakiś czas podnosi się i próbuje iść chwiejnym krokiem. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Wacława M. Za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku ww. otrzymał mandat karny oraz udzielono mężczyźnie pomocy w dowiezieniu go, do miejsca zamieszkania.

W dniu 07.09.2017 operator monitoringu zauważył przy ul. Waleriana Łukasińskiego, że zaparkował pojazd marki Toyota, w strefie obowiązywania znaku, B 36 – zakaz zatrzymywania się. Kierujący pojazdem Zenon R. otrzymał mandat karny za popełnione wykroczenie.

W dniu 08.09.2017 operator monitoringu zauważył, że na skrzyżowaniu ulicy Józefa Mireckiego z ulicą Środkową, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu osobowego marki Volkswagen. Z niewyjaśnionych przyczyn, kierujący skręcając z ulicy Środkowej w ulicę Józefa Mireckiego wjechał na znak drogowy, uszkadzając przy tym sygnalizator świetlny. O zdarzeniu poinformowano patrol SM. Na miejscu legitymowano sprawcę zdarzenia drogowego. Informację o uszkodzeniach przekazano do Urzędu Miasta. Na prośbę kierującego wezwano holownik do uszkodzonego pojazdu.

W dniu 08.09.2017 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ulicy Gabriela Narutowicza z ulicą Stefana Okrzei, w rejonie przejścia dla pieszych nieprawidłowo parkuje pojazd marki Ford. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Za popełnione wykroczenie na właściciela Waldemar Z. nałożono mandat karny.

W dniu 09.09.2017 operator monitoringu zauważył, że na skwerze Ruukki, przy ul. 1 Maja na jednej z ławek, leży osoba prawdopodobnie po spożyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na Andrzeja B. nałożono mandat karny oraz dowieziono mężczyznę do miejsca zamieszkania.

W dniu 09.09.2017 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną na terenie cmentarza parafialnego, wobec Agnieszki K., która swoim zachowaniem zakłócała spokój i porządek publiczny, będąc po użyciu alkoholu. W trakcie prowadzonych czynności na ww. nałożono grzywnę w postepowaniu mandatowym.

W dniu 08, 09 i 10.09.2017 funkcjonariusze SM udzielili wsparcia przy zabezpieczeniu dorocznego festiwalu sztuk „Miasto Gwiazd”, który odbywał się na terenie Muzeum Lniarstwa przy ul. Karola Dittricha. Strażnicy miejscy pełnili dyżury stacjonarnie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju osób uczestniczących w festiwalu. W trakcie trwania imprezy nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.
Podczas pełnionych służb dokonano 20 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 88 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 63 dotyczyło zdarzeń drogowych, 11 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 14 dotyczyło m.in.: uszkodzonego banera reklamowego; nieobyczajnego wybryku; osoby siedzącej na jezdni; obróconych tarczy znaków drogowych; przewróconego betonowego słupka odgradzającego; ubytku w nawierzchni jezdni; niesprawnej sygnalizacji świetlnej.

Kategorie: KRONIKA 2017r.