tel. alarmowy – 986

Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Rozkojarzone jeszcze wakacjami dzieci ruszą do szkół. Aby najmłodsi wiedzieli, jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć na zajęcia, Strażnicy miejscy w Żyrardowie rozpoczęli ogólnopolską akcję profilaktyczno-edukacyjną “Bezpieczna droga do szkoły”.

Jak co roku przed szkołami pojawiają się patrole funkcjonariuszy SM, którzy będą dbali o bezpieczeństwo najmłodszych. Przez najbliższe dni funkcjonariusze prewencji, wspomagani przez policję będą pełnić wzmożoną służbę, w rejonach szkół podstawowych i gimnazjalnych.  Strażnicy Miejscy będą starali się pomagać najmłodszym przejść bezpiecznie na drugą stronę ulicy, tłumacząc, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze. Funkcjonariusze SM, nadzorować będą również przestrzeganie przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych i rowerzystów. Kolejnym bardzo ważnym elementem akcji “Bezpieczna Droga do Szkoły” jest informowanie dzieci i młodzieży o zagrożeniach, związanych z poruszaniem się po drogach. Udział strażników miejskich w pogadankach na temat profilaktyki bezpieczeństwa ma w tym pomóc. W związku z powyższym, już w chwili obecnej zaplanowano w szkołach spotkania dydaktyczne z udziałem  funkcjonariuszy SM, które dla dzieci są zawsze dużą atrakcją i zachęcają je do poznawania zasad związanych z ruchem drogowym. Nie do przecenienia jest również doświadczenie funkcjonariuszy SM, którzy potrafią udzielić dzieciom porad praktycznych, a nawet wskazać największe niebezpieczeństwa jakie czyhają na nie w drodze do szkół. Takie spotkania są okazją do przekazania dzieciom różnego rodzaju materiałów profilaktycznych, jak choćby kodeksów młodego rowerzysty, czy elementów odblaskowych. Akcja “Bezpieczna Droga do Szkoły” adresowana jest także do wszystkich kierowców, którzy w rejonach szkół powinni zachować szczególne środki ostrożności, bo dzieci nie zawsze przestrzegają zasad i przepisów ruchu drogowego.

Kategorie: Wydarzenia 2017r.