tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (21.08.2017-27.08.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 79 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 24.08.2017 operator monitoringu zauważył przy ul. Gabriela Narutowicza, mężczyznę, który prawdopodobnie spożywa alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol ujął osobę. Za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem wobec Józefa W. zastosowano mandaty karne.

W dniu 24.08.2017 operator monitoringu zauważył na skwerze Ruukki przy ul. Bolesława Limanowskiego, na jednej z ławek siedzi grupa osób, gdzie jeden z mężczyzn prawdopodobnie spożywa alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Andrzeja Ż. wobec którego zastosował karę grzywny, zgodnie z zapisem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniu 26.08.2017 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, że w altanie siedzi para, która spożywa prawdopodobnie piwo bezpośrednio z puszek. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Katarzyna K. i Marcin M., za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, otrzymali mandaty karne.

W dniu 26.08.2017 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną, przy ul. Władysława Reymonta wobec Piotra J., który przy zalewie Świętego Jana spożywał alkohol, w miejscu publicznym. Za popełnione wykroczenie ww. otrzymał mandat karny. Kilka godzin później, ten sam patrol SM podjął kolejną interwencję przy ul. Hillego, gdzie funkcjonariusze SM ujęli Piotra S., który spożywał alkohol. Za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, sprawca również otrzymał mandat karny.  

Ponadto:

W dniu 21.08.2017 funkcjonariusze SM wspierali pracownika Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej, w przeprowadzanych czynnościach przy ul. Pięknej 25.

W dniu 23.08.2017 odholowano pojazd marki Daewoo z ul. Kapitana Pałaca, na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Stan pojazdu wskazywał na długotrwale nieużytkowany, zajmując miejsce parkingowe. Tym samym uzyskano kolejne, wolne miejsce na osiedlowym parkingu.

W dniu 23.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na jednej z ławek dworca PKP, przy Pl. Józefa Piłsudskiego, leży plecak. Informację przekazano do KPP oraz wysłano ww. miejsce patrol SM. Jednocześnie operator monitoringu zauważył, że opisany w zgłoszeniu plecak zabrały dwie osoby. Na podstawie przekazanego rysopisu osób, przez operatora monitoringu, funkcjonariusze SM ujęli kobietę i mężczyznę w Al. Partyzantów, które zostały legitymowane i przekazane patrolowi policji do dalszych czynności.

W dniu 25.08.2017 operator monitoringu zauważył, na ulicy Bolesława Limanowskiego 30, doszło do kolizji w ruchu drogowym, z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Wysłany na miejsce patrol SM udzielił pomocy w zepchnięciu pojazdów na pobocze drogi, aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu w ruchu innych pojazdów. O zdarzeniu poinformowano KKP, która przejęła interwencję do dalszych czynności.

W dniu 25.08.2017 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną, przy ul. Stanisława Moniuszki wobec mężczyzny, który wyrzucił puszkę na trawnik dopuszczając się tym samym  wykroczenia z art. 145 kw. – zaśmiecenia miejsca publicznego. W trakcie prowadzenia  dalszych czynności, mężczyzna zakłócał spokoju i porządek publiczny, poprzez głośne okrzyki i używanie słów wulgarnych. Wobec powyższego Andrzej B. został ukarany mandatami karnymi oraz zobligowany do uprzątnięcia puszki.

W dniu 25.08.2017, przy ul. 16-go Stycznia, funkcjonariusze SM udzielili pomocy mężczyźnie, który leżał na chodniku z urazem głowy, poprzez zabezpieczenie urazu głowy i krwotoku z nosa, przy pomocy założonych opatrunków. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy przewieźli mężczyznę do placówki medycznej w celu hospitalizacji.  

W dniu 25.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na skwerze Ruukki przy ul. Bolesława Limanowskiego leży osoba. Wysłany na miejsce patrol SM zastał leżącą kobietę, w stanie upojenia alkoholowego. W trakcie prowadzonych czynności Mirosława W. wyrzuciła puste opakowanie, dopuszczając się wykroczenia w postaci zaśmiecenia miejsca publicznego. Wobec ww. strażnicy miejscy zastosowali dwie grzywny.

W dniu 25.05.2017 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. Józefa Mireckiego 66, wobec kierującego pojazdem maki Audi, który zaparkował auto na miejscu dla osób niepełnosprawnych, bez karty uprawniającej do parkowania w ww. miejscu. W związku z powyższym Konrad M. otrzymał mandat karny.

W dniu 27.08.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Krótkiej 46 zaparkował pojazd marki Honda, w miejscu obowiązywania znaku B-36 „ zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie na Łukasza B., strażnicy miejscy
nałożyli mandat karny.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 71 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 38 dotyczyło zdarzeń drogowych, 8 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 25 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; przekręconej tarczy znaku drogowego; padliny ptaka na jezdni; uszkodzonej wiaty przystanku komunikacji miejskiej; obłamanej gałęzi drzewa w parku; mężczyzny leżącego na chodniku; niesprawnego oświetlenia ulicznego; pozostawionego plecaka na ławce; podejrzanego zachowania osób.

Kategorie: KRONIKA 2017r.