tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (14.08.2017-20.08.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 53 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 14.08.2017 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną na terenie Eko-Parku, przy ul. Jana Skrowaczewskiego wobec dwóch mężczyzn. W trackie prowadzonych czynności Paweł K. otrzymał mandat karny za spożywanie alkoholu, w miejscu objętym zakazem.  Natomiast wobec Tomasz S. zastosowano grzywnę z art. 145 kw, który dopuścił się wykroczenia poprzez wyrzucenie butelki na trawnik, zaśmiecając tym samym miejsce publiczne.  

W dniu 15.08.2017 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, przy ul. Karola  Dittricha dwie osoby, które prawdopodobnie spożywały alkohol, w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Wobec Jarosława K. i Mariusza Cz. strażnicy miejscy zastosowali mandaty karne.

W dniu 16.08.2017 funkcjonariusze patrolu rowerowego przy ul. Henryka Sienkiewicza, podjęli interwencję własną wobec dwóch kobiet, które spożywały alkohol w miejscu publicznym. W trakcie prowadzonych czynności Sylwia K. oraz Katarzyna K. zostały ukarane mandatami karnymi za popełnione wykroczenia. Kilka godzin później ten sam patrol rowerowy ujął kolejnych sprawców wykroczenia, którzy przy ul. Młyńskiej spożywali alkohol w miejscu objętym zakazem. Na Patryka P. i Tomasza T. strażnicy miejscy nałożyli mandaty karne.

W dniu 16.08.2017 operator monitoringu zauważył, że w Parku Miejskich przy ul. Karola Dittricha, wewnątrz altanki siedzi osoba, która prawdopodobnie spożywa piwo bezpośrednio z puszki. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Patryka L., na którego nałożył mandat karny za popełnione wykroczenie.

Ponadto:
W dniu 15.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Waleriana Łukasińskiego, na półpiętrze klatki schodowej budynku mieszkalnego, leży osoba. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. W celu udzielenia pomocy osobie bezdomnej, wezwano załogę pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni podali zastrzyk wzmacniający osłabionemu mężczyźnie, który nie miał siły samodzielnie się podnieść. Stan zdrowia osoby nie wymagał hospitalizacji.     Jednak kilka godzin później, dyżurny SM otrzymał ponowne zgłoszenie ww. sprawie. Tym razem załoga pogotowia ratunkowego przewiozła mężczyznę do placówki medycznej, w celu hospitalizacji.

W dniu 19.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przed wejściem do pawilonu handlowego „ Kaufland”, przy ul. Jana Skrowaczewskiego, leży osoba. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna w stanie upojenia alkoholowego, leżał przemoczony we własnych odchodach, czym wzbudzał swoim widokiem powszechne zgorszenie. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych. Z uwagi na agresywne  zachowanie mężczyzny wobec ludzi i funkcjonariuszy SM, oraz na brak reakcji na wydawane polecania do zachowania zgodnego z prawem, strażnicy miejscy użyli środków przymusu bezpośredniego, w postaci założonych kajdanek na ręce z tyłu. Po przeprowadzeniu wstępnych badań, mężczyznę przewieziono do KPP, gdzie decyzję dyżurnego został osadzony w PDOZ do wytrzeźwienia. W dniu 20.08.2017 strażnicy miejscy zakończyli czynności wobec Mirosława K., nakładając na ww. mandat karny.

W dniu 20.08.2017 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. Jana Skrowaczewskiego, wobec kierującej pojazdem maki Volkswagen Golf, która zaparkowała auto na miejscu dla osób niepełnosprawnych, bez ważnej karty uprawniającej do parkowania w ww. miejscu. W związku z powyższym Kinga Sz. otrzymała mandat karny.

Podczas pełnionych służb dokonano 9 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.
Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 64 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 41 dotyczyło zdarzeń drogowych, 14 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 9 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; nagannego zachowania osób; zapadającej się kostki wokół studzienki telekomunikacyjnej; mężczyzny leżącego na ziemi.

Kategorie: KRONIKA 2017r.