tel. alarmowy – 986

KRONIKA (07.08.2017-13.08.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 40 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 10.08.2017 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha, dwie osoby które prawdopodobnie spożywają alkohol, w miejscu objętym zakazem. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął sprawców wykroczenia. Mariusz N. i Anita S. otrzymali mandaty karne.

W dniu 10.08.2017 funkcjonariusze SM podjęli czynności wobec osób, które na terenie Eko-Parku, przy ul. Jana Skrowaczewskiego zorganizowały sobie grilla, przy którym nie mogło zabraknąć spożywania alkoholu. W trakcie prowadzonych czynności na Kamila G., strażnicy miejscy nałożyli mandat karny. Wobec Agnieszka K. i Magdalena K. zastosowano formy oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń. Całe zdarzenie zostało zaobserwowane przez operatora monitoringu .  

W dniu 12.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na terenie dworca PKP, przy Pl. Józefa Piłsudskiego przebywa dwóch mężczyzn , którzy prawdopodobnie spożywają piwo w miejscu objętym zakazem. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na sprawców wykroczenia Piotra M. i Sebastiana W. funkcjonariusze nałożyli grzywny.

W dniu 12.08.2017 operator monitoringu zauważył, że w wiacie komunikacji miejskiej mężczyzna, prawdopodobnie spożywa alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Bogdana W. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym ww. został ukarany mandatem karnym.

W dniu 13.08.2017 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną wobec Andrzeja K., który na dworcu PKP przy Pl. Józefa Piłsudskiego spożywał alkohol w miejscu objętym zakazem. Wobec ww. strażnicy miejscy zastosowali mandat karny.

W dniu 13.08.2017 operator monitoringu zauważył, przy Pl. Józefa Piłsudskiego mężczyznę, który na dworcu PKP, prawdopodobnie spożywał alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Krzysztofa M., na którego nałożył mandat karny za popełnione wykroczenie .

W dniu 13.08.2017 operator monitoringu zauważył grupę osób wokół komórek, przy ul. Tadeusza Kościuszki, które prawdopodobnie spożywały alkohol w miejscu publicznym. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM ujęli czterech sprawców wykroczenia. Paweł B., Marek B., Andrzej L., Marcin S. Za powyższe wykroczenia sprawcy otrzymali mandaty karne.  

Ponadto:
W dniu 07.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że ulicami miasta poruszają się dwa  konie bez nadzoru. Wysłano niezwłocznie patrol SM w podany rejon, w celu zapobieżenia ewentualnemu zagrożeniu w ruchu pojazdów i pieszych. Powiadomiono o zdarzeniu łapacza. Konie odłowiono oraz dokonano rozpytania, w celu ustalenia właściciela zwierząt. W trakcie prowadzonych czynności ustalono osobę, której własnością jest źrebak i wałach. Z uwagi, iż właścicielem okazał się mieszkaniec Łubna. Poczyniono kroki w znalezieniu miejsca przechowania koni, do czasu przybycia właściciela. Udostępniono bezpieczne miejsce dla zwierząt na terenie posesji prywatnej, przy ul. Marii Konopnickiej. Właściciel koni, w późnych godzinach nocnych pojawił się po odbiór swojej „ zguby”. Na Mieczysława M. funkcjonariusze SM nałożyli mandat karny za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt.

W dniu 08.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Leszno przebywają dwie kobiety, które rozrywają worki na śmieci. Wysłany na miejsce patrol SM. ujął Marzenę S. i ukarał karą grzywny.

W dniu  08.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Miodowej leży na ziemi mężczyzna, prawdopodobnie w stanie upojenia alkoholowego do którego wezwano ratowników medycznych. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Decyzją ratowników medycznych było przewiezienie osoby do placówki medycznej, w celu hospitalizacji. Aby zakończyć podjęte czynności, funkcjonariusze SM udali się następnego dnia do szpitala, w celu ukarania Adama P. mandatem karnym za popełnione wykroczenie z art.51§2.

W dniu 09.08.2017 operator monitoringu zauważył zadymienie, przy ul. Jedności Robotniczej, w okolicy zespołu garaży. Na miejsce wezwano załogę JRG oraz wysłano w ww. rejon patrol SM, który udzielił asysty przy gaszeniu suchej trawy. Po zakończonej akcji gaszenia patrol SM udał się do dalszych czynności.

W dniu 09.08.2017 operator monitoringu przy skrzyżowaniu ulic Józefa Mireckiego z ulicą Michała Ossowskiego, zauważył mężczyznę prawdopodobnie będącego pod wpływem alkoholu, pokładającego się częściowo na jezdni i na chodniku. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Za nieobyczajny wybryk na Adama M.  strażnicy miejscu nałożyli mandat karny.

W dniu 09.08.2017 funkcjonariusze SM udzielili asysty Pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy oraz administratora Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w prowadzonych czynnościach, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Interwencja dotyczyła starszej, samotnej kobiety, która prawdopodobnie potrzebuje pomocy.

W dniu 09.08.2017 operator monitoringu zauważył przy ul. Jasnej, leżącą osobę na chodniku oraz grupę osób przytrzymującą leżącego. Z obserwacji kamer można było wywnioskować, że mężczyzna ma prawdopodobnie atak padaczki. Niezwłocznie powiadomiono załogę karetki pogotowia, która już otrzymała zgłoszenie. Mężczyznę, który prawdopodobnie wypadł z okna budynku ratownicy medyczni zabrali do palcówki medycznej, w celu hospitalizacji. Na miejsce zdarzenia podjechał również patrol KPP.

W dniu 09.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Jedności Robotniczej doszło do pogryzienia osoby przez psa. Poszkodowany zgłosił się do placówki medycznej i otrzymał zaświadczenie lekarskie. Wysłany na miejsce patrol ustalił właścicielkę czworonoga, która za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa otrzymała mandat karny. Anna G. została zobligowana do poddania psa obserwacji weterynaryjnej.

W dniu 10.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Ludwika Waryńskiego na chodniku siedzi ranny mężczyzna. Wysłano na miejsce patrol, w celu udzielenia pomocy osobie. Do mężczyzny z urazem głowy wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po przybyciu na miejsce zabrali poszkodowanego do placówki medycznej.

W dniu 10.08.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. 1 Maja 43 zaparkował pojazd marki Hyundai, w strefie obowiązywania znaku, B 36 – zakaz zatrzymywania się. Kierująca pojazdem Anna Ł. otrzymała mandat karny za popełnione wykroczenie.

W dniu 11.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w pasie drogowym, przy ul. Stefana Okrzei leży osoba. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Wobec Andrzeja B., który swoim zachowaniem wzbudzał powszechne zgorszenie wśród przechodniów, strażnicy miejscy nałożyli mandat karny.

W dniu 12.08.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. POW w rejonie przejścia dla pieszych, zaparkował pojazd marki Opel. Za popełnione wykroczenie Grzegorz R. otrzymał mandat karny.

W dniu 12.08.2017 operator monitoringu zauważył, że przy ul. 1 Maja 37, nieprawidłowo zaparkowane pojazdy na chodniku, w strefie obowiązywania znaku B 36 – zakaz zatrzymywania się. Anna Ł. kierująca pojazdem marki Skoda, za popełnione wykroczenie otrzymała mandat karny. Wobec właściciela drugiego pojazdu Alberta S., również zastosowano mandat karny.

Podczas pełnionych służb dokonano 38 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.
Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 51 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 27 dotyczyło zdarzeń drogowych, 9 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 15 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonego miejsca publicznego oraz przepełnionych koszy ulicznych; umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych; nieobyczajnego wybryku; zadymienia spowodowanego palącą się suchą trawą; osoby leżącej na chodniku; niesprawnego oświetlenia ulicznego.

Kategorie: KRONIKA 2017r.