tel. alarmowy – 986

KRONIKA  (31.07.2017-06.08.2017)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 32 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.
Podejmowano również działania w stosunku do osób nie stosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 01.08.2017 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, przy ul. Karola  Dittricha siedzącą kobietę na ławce, która prawdopodobnie spożywa alkohol. Wysłany na miejsce patrol ujął sprawcę wykroczenia. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym Anna B. otrzymała mandat karny.

W dniu 03.08.02017 operator monitoringu zauważył dwóch mężczyzn, którzy w Parku Miejskim, przy ul. Karola Dittricha prawdopodobnie spożywają alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na Patryka K. nałożono mandat karny, wobec drugiej osoby są prowadzone dalsze czynności.

W dniu 04.08.2017 operator monitoringu zauważył mężczyznę, przy ul. Bolesława Limanowskiego, który siedząc na ławce przed „ Resursą”, prawdopodobnie spożywa alkohol prosto z butelki. Wysłany na miejsce patrol potwierdzając zgłoszenie, ujął sprawcę wykroczenia. Za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, Andrzej G. otrzymał mandat.

Ponadto:

W dniu 01.08.2017, w związku z 73 Rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego. Straż Miejska oddała hołd powstańcom. Przedstawiciele Straży Miejskiej wzięli udział m. in. w uroczystym Apelu Poległych przy pomniku Powstania Warszawskiego, gdzie złożone zostały kwiaty, następnie poczet sztandarowy wziął udział w uroczystym nabożeństwie, w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Strażnicy miejscy byli obecni podczas uroczystego koncertu pieśni żołnierskiej oraz na projekcji filmu pt. „Miasto 44”, gdzie czuwali nad porządkiem i spokojem mieszkańców. Podczas obchodów rocznicowych na wolnym powietrzu, nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

W dniu 01.08.2017 strażnicy miejscy rozdawali wodę mieszkańcom Żyrardowa. W ten sposób funkcjonariusze SM postanowili nieco złagodzić mieszkańcom te upalne dni. Woda rozdawana była przed południem na Pl. Jana Pawła II, Pl. Józefa Piłsudskiego oraz Targowisku Miejskim. Niektórzy mieszkańcy byli wyraźnie zdziwieni, kiedy strażnicy miejscy wręczali wodę za darmo. To nie pierwsza akcją, kiedy funkcjonariusze SM z  przyjemnością mogą nieść pomoc społeczności lokalnej. Z informacji synoptyków wynika, że nadejdą kolejne upalne dni, w związku z powyższym jeszcze nie raz będziemy mogli spotkać nasze służby na ulicach miasta, ponieważ picie dużej ilości wody jest zalecane.

Na kąpielisku Żyrardowskim stanęły znaki zakazu kąpieli. To zapowiedź Prezydenta Miasta Żyrardowa dotycząca rozpoczęcia się inwestycji, związanej z rozpoczęciem budowy nowego kąpieliska. Takie znaki stanęły w kilku miejscach wokół zalewu. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wskazane miejsce traktowane jest jako tzw. „dzikie kąpielisko”, czyli nie objęte nadzorem sanitarnym ani dozorem służb ratownictwa wodnego. Na wszystkich  dzikich kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli, a za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandat karny w kwocie do 250 zł.
I tak od 01.08.2017 strażnicy miejscy ruszyli z akcją powiadamiania zwolenników kąpieli, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom przypominając, że miejsce nie będzie ogólnie dostępne z uwagi  na rozpoczynające się przebudowy kąpieliska. Aby dotrzeć z przekazem do  jak największej liczby mieszkańców funkcjonariusze powtarzali komunikaty wielokrotnie bezpośrednio w miejscu plażowania osób, oraz dyslokowano przez kolejne dni patrole podjazdowo, w odstępach czasowych, aby uświadomić społeczność lokalną  o czyhających zagrożeniach.

W dniu 03.08.2017 przy ul. 1 Maja doszło do wypadku w ruchu drogowym. Kierowca pojazdu osobowego marki BMW wyjeżdżając z tunelu, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w słup oświetleniowy. Na skutek upadającego słupa doszło do zerwania przewodów energetycznych, które należało zabezpieczyć z uwagi na płynące w nich wysokie napięcie.  Aby zapobiec bezpośredniemu zagrożeniu życia i zdrowia, strażnicy miejscy zabezpieczali miejsce zdarzenia blokując ruch w powyższym rejonie, w związku z prowadzoną akcją przez JRG.

W dniu 04.08.2017 operator monitoringu zauważył w późnych godzinach nocnych, przy ul. Jedności Robotniczej grupę osób, która niszczą mienie prywatne, poprzez malowanie graffiti na drzwiach garażowych. O akcie wandalizmu niezwłocznie powiadomiono dyżurnego KPP w celu podjęcia działań.

W dniu 05.08.2017 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy dyskancie „Biedronki” na ul. 1 Maja, od 2 godzin przywiązany został pies i pozostawiony bez opieki. Z relacji osoby zgłaszającej można sądzić, iż pies jest osłabiony. Z uwagi na warunki atmosferyczne związane z wysokimi temperaturami wysłano na miejsce patrol SM. Na miejscu nie ustalono właściciela czworonoga, w związku z powyższym pies został odłowiony i umieszczony w schronisku. Godzinę później do placówki weterynaryjnej zgłosił się lekkomyślny właściciel psa. Na Piotra K. funkcjonariusze nałożyli mandat karny wz. z ustawą o ochronie zwierząt.

W dniu 05.08.2017 funkcjonariusze SM na Pl. Jana Pawła II, zabezpieczali stacjonarnie rejon projekcji filmu wyświetlanego w ramach akcji „Kino Letnie” na wolnym powietrzu, w celu zapewnienia spokoju i porządku publicznego. Podczas imprezy nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

Podczas pełnionych służb dokonano 32 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych.
Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 76 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 37 dotyczyło zdarzeń drogowych, 13 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 26 dotyczyło m.in.: uszkodzonych i przepełnionych koszy ulicznych; potknięcia i przewrócenia się osoby na chodniku; niesprawnego oświetlenia ulicznego; osób malujących graffiti na drzwiach garażowych; uszkodzonych desek na siedziskach ławek.