tel. alarmowy – 986

Jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą korzystanie z Internetu? Czy można dotrzeć do osoby, która umieszcza coś w sieci? Czy Internet jest anonimowy? Czy można publikować zdjęcia bez zgody właściciela? Czy można obrażać lub straszyć kogoś w sieci? Czy to, o czym czytamy w Internecie to zawsze jest prawdą? Czy możemy być pewni kto z nami pisze? Jakich wiadomości o sobie nie należy umieszczać na blogach? Jak się zachować, gdy ktoś poznany w sieci prosi o zdjęcie lub nalega na spotkanie?

Odpowiedzi na powyższe pytania dotyczące korzystania z Internetu, znalazły się, w przedstawionym interaktywnym spektaklu “Teatru na Straży” pod tytułem “Florka w sieci”. Zaprezentowanym przez Koleżanki i Kolegów z jednostki Straży Miejskiej w Warszawie, w Centrum Kultury, przy Pl. Jana Pawła II, które zorganizował Komendant Straży Miejskiej Jan Sankowski. Funkcjonariusze sami napisali scenariusz oraz wykonali scenografię i kostiumy, a następnie wcielili się w rolę bohaterów spektaklu.
Strażnicy podczas godzinnego przedstawienia starali się przekazać najważniejsze informacje dotyczące zagrożeń, na jakie mogą napotkać dzieci korzystając z Internetu. Celem spektaklu było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w trakcie korzystania z sieci. Strażnicy uczulali młodych internautów, że o wszystkich swoich problemach i wątpliwościach powinni rozmawiać z rodzicami. Celem przedstawienia było przeciwdziałanie na potocznie zwaną cyberprzemoc, tak bardzo rozpowszechnioną w Internecie. Aktorzy uświadamiali najmłodszym, że raz wrzucona do sieci informacja zostaje tam już na zawsze. Okazało się, że podczas tak istotnej lekcji nauki, można wspaniale się bawić. Dzieci z chęcią i radością brały czynny udział w spektaklu.

Kategorie: Wydarzenia 2017r.