tel. alarmowy – 986

Już od 26 października strażnicy miejscy szczególną pieczą objęli rejon cmentarza oraz tereny bezpośrednio do niego przylegające.
Nasilenie działań nastąpiło 31 października gdzie służbę będą pełniły 2 patrole dwuosobowe w godzinach poranno-popołudniowych oraz 3 patrole w godzinach wieczorno-nocnych.
W dzień Wszystkich Świętych przy zabezpieczeniu rejonu cmentarza Straż Miejska współpracowała z Policją.

Podczas działań podejmowanych w godzinach porannych i wczesno-popołudniowych, w których uczestniczyło czterech funkcjonariuszy S.M, dyscyplinowano kierujących pojazdami do zachowań zgodnych z obowiązującym oznakowaniem oraz czuwano również nad prawidłowym prowadzeniem handlu. Natomiast w późniejszym czasie służbę pełniło sześciu funkcjonariuszy S.M. i ich działania skoncentrowane były na zachowaniu osób odwiedzających cmentarz. Osoby przychodzące w godzinach wieczornych niejednokrotnie są pod znacznym wpływem alkoholu i zdarza się, że zakłócają spokój i porządek publiczny, czy też dokonują innych naruszeń obowiązujących przepisów. Podjęte na tak szeroką skalę działania bezsprzecznie przyczyniły się do zapewnienia właściwego stanu porządku i bezpieczeństwa w rejonie cmentarza i w związku z powyższym nie odnotowano poważniejszych naruszeń prawa.

Kategorie: Wydarzenia 2015r.