tel. alarmowy – 986

W dniu 01.12.2014 funkcjonariusze Straży Miejskiej patrolując obszar miasta, na ul. Limanowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Ossowskiego zauważyli intensywnie wypływającą wodę ze studzienki.Wydobywająca się woda zalewała ulicę stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. W związku z powyższym powiadomiono dyspozytora PGK o awarii, a patrol S.M. przystąpił do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu odcięcia dopływu wody, podejmując równocześnie działania w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Kategorie: Wydarzenia 2014r.