tel. alarmowy – 986

W dniu 01.12.2014 operator monitoringu zauważył na ul. Okrzei przemieszczającą się grupę młodzieży, która swoim zachowaniem mogła stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Operator monitoringu prowadząc obserwację, zarejestrował zachowanie mające znamiona czynu chuligańskiego, które polegało na kopaniu przez dwie osoby z obserwowanej grupy, w urządzenia przeznaczone do użytku publicznego. Wysłany na miejsce patrol Straży Miejskiej podjął interwencję w wyniku której ujęto dwóch młodzieńców, którzy okazali się osobami nieletnimi. Ujęci nieletni zostali przekazani do dalszych czynności funkcjonariuszom policji.

Kategorie: Wydarzenia 2014r.