tel. alarmowy – 986

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie, sukcesywnie kontynuują prowadzenie zajęć profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, w szkołach. W ubiegłym tygodniu zajęcia przeprowadzono w Zespole Szkół nr 1 dla uczniów klas 0-3 oraz 4-6.

Tematem wiodącym jest oczywiście bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, poruszane w różnych aspektach. Dzieci uczone są jak zachować się w sytuacji zagrożenia powodowanego przez zwierzęta, jak należy postępować w sytuacji kontaktu z osobą obcą. Zwracana jest również uwaga na różne formy i przejawy przemocy, poruszany jest temat substancji zmieniającej stan psycho-fizyczny i wynikające z tego zagrożenia. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, czyli zazwyczaj uczestniczą w nich dzieci z jednej klasy, oraz przy użyciu przekazu multimedialnego opracowanego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W miesiącu grudniu planowane jest przeprowadzenie kolejnych zajęć profilaktycznych.

Kategorie: Wydarzenia 2014r.