tel. alarmowy – 986

Rozpoczęcie roku szkolnego wiąże się niestety również z zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci, z powodu niestosowania się kierujących do przepisów ruchu drogowego. W związku z tym funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie w dniu 19.11.2014 przeprowadzili działania prewencyjne pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie Zespołu Szkół nr 1.

W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze S.M., stwierdzili nagminne niestosowanie się kierujących do ustawionych znaków drogowych, zatrzymywanie samochodów w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowań. Bardzo często kierujący, dowożące dzieci samochodami, wysadzali  dzieci z samochodu na stronę jezdni, tym samym narażając na potrącenie przez inne pojazdy oraz w pewien sposób zmuszając do przechodzenia przez jezdnię w miejscu do tego nie przeznaczonym.

W licznych przypadkach niestosowania się do przepisów udzielano pouczeń, jednak w rażących naruszeniach nie obyło się również bez mandatów karnych.

W związku z powyższym Straż Miejska apeluje do wszystkich uczestników ruchu, a w szczególności do osób dowożących dzieci do szkoły: Stosujcie się do znaków i przepisów drogowych, nie zatrzymujcie się w rejonach skrzyżowań oraz w rejonie przejść dla pieszych.

Dowieźmy swoje pociechy szczęśliwie do celu oraz także umożliwmy to innym.

Mamy nadzieję, że kolejne, planowane kontrole przeprowadzane w najbliższym czasie w rejonach szkół wykażą poprawę istniejącej sytuacji i że nie będzie potrzeby sięgania do mało przyjemnych rozwiązań dyscyplinujących niesfornych kierowców, czyli mandatów.

Kategorie: Wydarzenia 2014r.