tel. alarmowy – 986

Już od 30 października strażnicy miejscy szczególną pieczą objęli rejon cmentarza oraz tereny bezpośrednio do niego przylegające. Nasilenie działań nastąpiło 31 października gdzie służbę będą pełniły 2 patrole dwuosobowe w godzinach poranno-popołudniowych oraz 3 patrole w godzinach wieczorno-nocnych.

W dzień Wszystkich Świętych przy zabezpieczeniu rejonu cmentarza Straż Miejska współpracowała z Policją. Podczas działań podejmowanych w godzinach porannych i wczesno-popołudniowych, w których uczestniczyło czterech funkcjonariuszy S.M, dyscyplinowano kierujących pojazdami do zachowań zgodnych z obowiązującym oznakowaniem oraz czuwano również nad prawidłowym prowadzeniem handlu. Natomiast w późniejszym czasie służbę pełniło ośmiu funkcjonariuszy S.M. i ich działania skoncentrowane były na zachowaniu osób odwiedzających cmentarz.

Osoby przychodzące w godzinach wieczornych niejednokrotnie są pod znacznym wpływem alkoholu i zdarza się, że zakłócają spokój i porządek publiczny, czy też dokonują innych naruszeń obowiązujących przepisów.

I tak, w dniu 1.11.2014 w godzinach nocnych ujęto Artura R. oraz Adriana P., którzy w rejonie cmentarza spożywali alkohol. Za popełnione wykroczenie na w/w nałożono mandaty karne. Również w dniu 1.11.2014 podjęto czynności w stosunku do osoby używającej słów nieprzyzwoitych oraz zanieczyszczającej miejsce publiczne. Tym razem sprawcę pouczono.

W jednym przypadku w związku z palącymi się w rejonie cmentarza nieczystościami wzywano Straż Pożarną w celu wyeliminowania zagrożenia. Mając na uwadze układ tygodnia i możliwość odwiedzania grobów bliskich również w niedzielę po 1 listopada, działania nasze choć w trochę ograniczonej formie były kontynuowane również 2 listopada. Podjęte na tak szeroką skalę działania bezsprzecznie przyczyniły się do zapewnienia właściwego stanu porządku i bezpieczeństwa w rejonie cmentarza, co przyczyniło się do znacznego ograniczenia ilości incydentów.

Kategorie: Wydarzenia 2014r.