tel. alarmowy – 986

W dniu 17.10.2014 na ul. Szulmana ujęto Tomasza J., który znajdując się w stanie po użyciu alkoholu zakłócał spokój i porządek publiczny oraz używał słów nieprzyzwoitych. W związku z tym, że Tomasz J. atakował przechodniów oraz nie podporządkował się wydawanym poleceniom i był agresywny w stosunku do interweniujących funkcjonariuszy, użyto środków przymusu bezpośredniego. W/w za swoje czyny odpowie przed Sądem.

Kategorie: Wydarzenia 2014r.