tel. alarmowy – 986

W dniu 10 grudnia 2013 r. przedstawiciel Straży Miejskiej w Żyrardowie przeprowadził zorganizowane przez Urząd Miasta, szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących na terenie miasta Żyrardowa sprzedaż napojów alkoholowych.Uczestnikom szkolenia przedstawiono szczegółowo obecnie obowiązujące uregulowania dotyczące sprzedaży alkoholu, a zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uświadamiając jednocześnie z jakimi konsekwencjami powinni się liczyć w sytuacji, gdy nie zastosują się do zapisów ustawy.

W szczególności zwrócono uwagę na prawo żądania dokumentu tożsamości potwierdzającego pełnoletniość osoby dokonującej zakupu alkoholu. Sprzedawcy pomimo wątpliwości co do wieku, rzadko korzystają z tego uprawnienia, a przecież trzeba pamiętać, że sprzedaż alkoholu osobie nieletniej jest przestępstwem.
Na zakończenie szkolenia przewidziano czas na dyskusję i omówienie wszelkich wątpliwości. Na pytania zadawane przez uczestników spotkania odpowiadały również przedstawicielki Urzędu Miasta – Wydziału Działalności Gospodarczej oraz Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej. Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział szkoleniu.

Kategorie: Wydarzenia 2013r.