Strona Straży Miejskiej w Żyrardowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Wydarzenia 2018r. POMOC DLA BEZDOMNYCH

POMOC DLA BEZDOMNYCH

Print

Od kilku już lat w ramach prowadzonej akcji funkcjonariusze straży miejskiej organizują specjalne patrole, które przeszukują miasto w celu zlokalizowania miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, które mogą być narażone na zamarznięcie. Strażnicy miejscy przewożą osoby potrzebujące do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, noclegowni oraz izby wytrzeźwień. Funkcjonariusze służą również pomocą dowożąc osoby do miejsc wskazanych, zapewniając im dach nad głową. Często funkcjonariusze SM udzielają potrzebującym doraźnej pomocy medycznej, jednak w uzasadnionych przypadkach zagrożeniem życia i zdrowia, wzywają załogę pogotowia ratunkowego. Funkcjonariusze SM dobrze wiedzą, że najczęstszą przyczyną zgonów osób bezdomnych w okresie zimowym, jest wychłodzenie organizmu. Mieszkańcy naszego miasta, również włączają się do powyższej akcji, kierując się zasadą, iż jeden telefon może uratować komuś życie. W związku z powyższym dyżurni SM bezzwłocznie przekazują wszystkie zgłoszenia do realizacji patrolom SM. I tak w dniu 26.02.2018 funkcjonariusze SM udzielali asysty, pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Legionów Polskich, w związku ze zgłoszeniem dotyczącym bezdomnego mężczyzny przebywającego na terenie klatki schodowej. Mężczyzna wcześniej zamieszkiwał w jednym z lokali, z którego został wyeksmitowany. Strażnicy miejscy udzielili pomocy osobie bezdomnej poprzez, dowiezienie do miejsca wskazanego przez MOPS. Kolejna interwencja dotycząca osoby bezdomnej miała miejsce w dniu 27.02.2018, gdzie funkcjonariusze SM udzielili pomocy osobie bezdomnej, zapewniając jej miejsce noclegowe dowożąc ją do Domu Spokojnej Starości Markot- Dar Serca w Oryszewie.

 

 

 

 

 

 

Goście

We have 10 guests online

BIP