Strona Straży Miejskiej w Żyrardowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Wydarzenia 2018r. „KONTROLA LEGALIZACJI WAG”

„KONTROLA LEGALIZACJI WAG”

Print

„KONTROLA LEGALIZACJI WAG”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kto prowadząc działalność  handlową stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe takie jak, wagi i odważniki musi pamiętać o tym, że urządzenia te podlegają prawnej kontroli metrologicznej i muszą spełniać wymagania metrologiczne, czyli muszą posiadać ważną legalizację. W związku z powyższym w dniach 17 i 18.01.2018 funkcjonariusze SM kontynuując kontrolę legalizacji wag, tym razem udali się na skupy złomu oraz składy opałowe w naszym mieście. Nie stosowanie się do w/w przepisów stanowi wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny. Osoby nie posiadające aktualnych legalizacji, mogą zostać ukarane przez Straż Miejską mandatem karnym do 500 zł. Legalizacja przyrządu pomiarowego jest sprawdzeniem, stwierdzeniem i poświadczeniem, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone, we właściwych przepisach. W wyniku przeprowadzonej kontroli, w ośmiu punktach prowadzonych ww. działalności gospodarczych, nałożono 5 mandatów karnych, za brak ważności legalizacji wag. W miejscach, gdzie odnotowano nieprawidłowości oprócz nałożonych mandatów karnych, zobligowano właścicieli do podjęcia działań przewidzianych w prawie. W wyznaczonym terminie będzie przeprowadzona rekontrola urządzeń pomiarowych.

 

 

Goście

We have 14 guests online

BIP