BEZPIECZEŃSTWO W REJONIE CMENTARZA.

Print

 

Już od 28 października strażnicy miejscy szczególną pieczą objęli rejon cmentarza oraz tereny bezpośrednio do niego przylegające.

Nasilenie działań nastąpiło 31 października gdzie służbę będą pełniły 3 patrole dwuosobowe w godzinach poranno-popołudniowych oraz również 3 patrole w godzinach nocnych.

W dzień Wszystkich Świętych przy zabezpieczeniu rejonu cmentarza Straż Miejska współpracowała z Policją.

Podczas działań podejmowanych w godzinach porannych i wczesno-popołudniowych, w których uczestniczyło sześciu funkcjonariuszy S.M, dyscyplinowano kierujących pojazdami do zachowań zgodnych z obowiązującym oznakowaniem oraz czuwano również nad prawidłowym prowadzeniem handlu.

Natomiast w późniejszym czasie służbę pełniło ośmiu funkcjonariuszy S.M. i ich działania skoncentrowane były na zachowaniu osób odwiedzających cmentarz.

Osoby przychodzące w godzinach wieczornych niejednokrotnie są pod znacznym wpływem alkoholu i zdarza się, że zakłócają spokój i porządek publiczny.

Mając na uwadze układ tygodnia i możliwość odwiedzania grobów bliskich w weekend po 1 listopada, działania nasze, choć w trochę ograniczonej formie, były kontynuowane również 2 i 3 listopada.

Podjęte na tak szeroką skalę działania bezsprzecznie przyczyniły się do właściwego stanu porządku i bezpieczeństwa w rejonie cmentarza dzięki czemu nie odnotowano istotnych incydentów.

Tak więc nie było konieczności nakładania mandatów karnych, natomiast w jednym przypadku zaistniała konieczność udzielenia pomocy medycznej starszej osobie, co też uczyniono i w efekcie końcowym w/w osoba została zabrana przez wezwaną na miejsce załogę karetki Pogotowia Ratunkowego.