Strona Straży Miejskiej w Żyrardowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Podstawy prawne funkcjonowania SM
Prawo o SM
Web Links
Display # 
# Web Link Hits
1   Link   Ustawa o strażach gminnych.
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779
913
2   Link   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
z dnia 28 lipca 1998 r. Dz.U. 1998 nr 112 poz. 713
516
3   Link   Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
z dnia 21 września 2004 r. Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2297
332
4   Link   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
z dnia 17 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1731
401
5   Link   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)
z dnia 25 lutego 2011 r. Dz.U. 2011 nr 42 poz. 223
229
6   Link   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
z dnia 21 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1733
464
7   Link   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania pezez strażników gminnych(miejskich) niektórych czynności
z dnia 18 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722
389
8   Link   Rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).
z dnia 18 grudnia 1998 r. Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1108
517
9   Link   Rozporządzenie MSWiA w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
z dnia 17 listopada 2003 r. Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026
546
10   Link   Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
z dnia 24 maja 2013 r. Dz.U. 2013 poz. 628
128
11   Link   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzynych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży
z dnia 12 listopada 2009 r. Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1520
360
12   Link   Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
z dnia 5 sierpnia 2010 r. Dz.U. 2010 nr 150 poz. 1012
437
13   Link   Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
z dnia 26 października 1982 r. Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230
892
14   Link   Prawo ochrony środowiska.
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627
667
15   Link   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy
z dnia 18 grudnia 2009r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1732
409
16   Link   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)
z dnia 16 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1720
424
17   Link   Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
z dnia 18 grudnia 2009 r. Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722
363
18   Link   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
z dnia 28 marca 2011 r. Dz.U. 2011 nr 76 poz. 415
238
19   Link   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego
z dnia 18 lipca 2008 r. Dz.U. 2008 nr 132 poz. 841
481
20   Link   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
z dnia 16 lutego 2011 r. Dz.U. 2011 nr 36 poz. 190
361

Goście

We have 25 guests online

BIP