Strona Straży Miejskiej w Żyrardowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Organizacja Straży Miejskiej

Organizacja Straży Miejskiej

Print

Organizacja Straży Miejskiej

Organizacja Straży Miejskiej w Żyrardowie opiera się na Uchwale Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie, która wydana została na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779, ze zm.)

Na podstawie wyżej wymienionej uchwały strukturę wewnętrzną naszej jednostki w szczególności tworzą następujące komórki organizacyjne:

1. Referat organizacyjno - finansowy,

2. Komórka kontroli wewnętrznej i współpracy z mediami,

3. Zespół dyżurnych,

4. Referat ruchu drogowego,

5. Referat patrolowo - interwencyjny,

6. Referat ds. wykroczeń i monitoringu.

Referatami kierują Kierownicy referatów.

Szczegółowy Schemat struktury wewnętrznej Straży określa załącznik do regulaminu.

Strukturę wewnętrzną poszczególnych komórek organizacyjnych oraz szczegółowy zakres ich działania określa Komendant w drodze zarządzenia.

 

Goście

We have 16 guests online

BIP