Strona Straży Miejskiej w Żyrardowie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Kierownictwo Straży Miejskiej w Żyrardowie Naczelnik Wydziału Prewencji

Naczelnik Wydziału Prewencji

Print

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

Straży Miejskiej w Żyrardowie

Magdalena Popowczak

tel. (46) 855 24 20

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Zgodnie z Regulaminem Straży Miejskiej w Żyrardowie (załącznik do uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 stycznia 2013r.) do zadań i czynności Naczelnika Wydziału Prewencji należy:

  • prowadzenie gospodarki uzbrojenia pod nadzorem Komendanta Straży,
  • nadzór nad pracą zespołu dyżurnych i koordynacja działań między zespołem, a innymi komórkami Straży,
  • kompleksowy nadzór i kierowanie pracą poszczególnych referatów w tym patroli realizujących działania w terenie,
  • bieżąca ocena stanu technicznego wyposażenia i sprzętu będącego w dyspozycji Straży,
  • organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach z mieszkańcami oraz współpraca z jednostkami i instytucjami.
 

Goście

We have 19 guests online

BIP