PROFILAKTYKA

Thursday, 16 March 2017 19:32
Print

PROFILAKTYKA

W dniach 03, 04 i 05.01.2017 funkcjonariusz SM zajmujący się profilaktyką, realizował programy na temat bezpieczeństwa skierowane do młodzieży w Zespole Szkół Publicznych nr 2.Tego typu działania profilaktyczne prowadzone przez Straż Miejską cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi oraz kadry pedagogicznej, dlatego zawsze reagujemy na zaproszenia w celu poprowadzenia zajęć z młodzieżą.

Charakter spotkań w placówkach szkolnych to zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży. Opracowywane programy profilaktyczne pozwalają na stałe uświadamianie najmłodszych w zakresie profilaktyki społecznej oraz wytłumaczenie co to jest uzależnienie, cyberprzemoc, dopalacze, hejtowanie czy stalking. Planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji mają na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych. Funkcjonariusze w ramach tych programów pracują z dziećmi i młodzieżą w różnych placówkach. W trakcie tych spotkań mówią o potrzebie przestrzegania prawa, tłumaczą zbieżność norm prawnych i moralnych, ostrzegają przed zagrożeniami, a także szczegółowo tłumaczą sens istnienia nakazów, zakazów i obowiązków prawnych.